Akbank 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (2.02.2024)

Beklentilerin hafif üzerinde

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 65.03
Artış potansiyeli (%) 62%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 65.03

Akbank 4Ç23 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 15,018 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %27 düşüş). Açıklanan net kar rakamı bizim 13,239 milyon TL olan tahminimizin ve 13,564 milyon TL olan piyasa beklentisinin %13 ve %11 üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Bankanın 12 aylık karı 66,479 milyon TL olup yıllık bazda %11 oranında artmıştır. Hatırlanacağı gibi Garanti BBVA’da yıllık kar artışı %49 seviyesindeydi. Ortalama özkaynak karlılığı 9A23’deki %41,2’den %37,9 seviyesine gerilemiştir ancak bütçe beklentisi ~%30 seviyesinin üzerindedir.

Ticari kar ve diğer bankacılık gelirleri beklentimizden iyi, net faiz gelirleri ve kredi karşılıkları negatif sürpriz yaparak beklentimizden kötü gerçekleşmiştir.

Banka yönetimi 2024 yılı için operasyonel bütçesini açıklamıştır ve >%30 özkaynak karlılığı öngörmektedir (GARAN: %34-36, Şeker: %32,2). Makro tarafta %3 büyüme ve %42-45 oranında Tüfe beklenmektedir.

1) TL kredilerde ~%40 büyüme (Şeker: %40), YP kredilerde artış (Şeker: %2),

2) Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş marj: ~%4 (Şeker: 50 baz puan iyileşme),

3) Komisyon gelirlerinde >80% artış, (Şeker: %65),

4) Faaliyet giderlerinde ortalama Tüfe seviyesinde büyüme (Şeker: %50 artış),

5) Aktif kalitesi tarafında net kredi riski maliyetinin 107 baz puandan <150 baz puana yükselmesi, TGA oranının ~2% seviyesinde gerçekleşmesi modelleniyor. (Şeker: 150 baz puan ve %3,5).

Bankanın >%30 seviyesindeki özkaynak karlılığı beklentisi Garanti BBVA’nın %34-36 ve bizim %32,2 beklentimiz ile uyumludur ve yıllık bazda orta %10’lu seviyede kar artışına işaret etmektedir. Banka için 2024 yılında %18,5 kar artışı modelliyoruz.

Hisse için önemli bir etki beklemiyoruz. 65,03 TL olan hedef fiyatımızın %62 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2024T 2,6x F/K ve 0,75x F/DD çarpanlarıyla (Benzerlerine göre %13 iskontolu) ve %32,2 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Kredi-mevduat makasında toparlanma. Kredi-mevduat makası, TL kredilerdeki yukarı yönlü fiyatlamanın da desteği ile çeyreksel bazda 121 baz puan toparlanmıştır. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel 340 baz puan zayıflayarak %3,4 seviyesine gerilemiştir. Swap fonlama gelirleri 4,9 milyar TL seviyesinde oldukça yüksektir. Tüfe endeksli kağıtları değerlemede %62 oranının kullanılması sebebiyle (3Ç23: %60) gelirler çeyreksel bazda %30 oranında azalarak 16,9 milyar TL seviyesine gerilemiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım