4 Şirketin 2017/1. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (26.04.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 4 Şirketin 2017/1. Çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Türk Telekom (TTKOM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Türk Telekom’un 1. çeyrek net dönem karı 26mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 65,6mn TL olarak açıklanmıştır. Bizim beklentimiz ise şirketin 125mn TL zarar açıklaması yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gelen finansman gideri etkili olmuştur. Türk Telekom’un 1Ç2017 satış gelirleri %13,3 artışla 4.307mn TL’ye yükselirken, brüt kar %10,8 artarak 1.904mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1 puan gerilemeyle %44,2’yi göstermiştir. Operasyonel giderler pazarlama giderlerindeki düşüş sebebiyle %1,8 gerilemiş ve faaliyet karı artışını desteklemiştir. Şirketin diğer faaliyet giderleri 1Ç2016’ya göre 42mn TL artarak 48mn TL olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %28,5 artarak 737,7mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı 2 puan artışla %17,1’e yükselmiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 1Ç2016’daki 1.262mn TL’den 1Ç2017’de 1.528mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 2 puan artışla %35’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler geçen sene aynı çeyreğe göre 9mn TL artış göstererek 20,6mn TL olmuştur. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 758,3mn TL ile geçen senenin %29,5 üzerinde gerçekleşmiş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. 1Ç2017 finansman gideri ise 573,7mn TL ile 1Ç2017’deki 12mn TL’lik finansman giderinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman gideri sonrasına kar 1Ç2016’ın altına düşmüştür. Şirketin vergi öncesi karı %67,8 gerileyerek 184,5mn TL olmuştur. 119mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 65,7mn TL’yi göstermiştir. Yüksek finansman gideri sebebiyle net kar marjındaki gerileme 9,2 puan olmuş ve %1,5 olarak hesaplanmıştır. Şirketin 1Ç2016’daki net dönem karı 407,7mn TL idi. Türk Telekom’un 2017 yılı ciro artış öngörüsü %8-9, FAVÖK beklentisi 5.800-6.000mn TL ve yatırım harcaması beklentisi 3 milyar TL seviyesindedir.

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Şirketin 1Ç2017 net dönem karı geçen seneye göre %31 azalarak 55,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentisi olan 74mn TL’nin altında kalmıştır. Satışlar %8,5 artışla 961,4mn TL olurken, brüt kar %6,8 düşüşle 168,3mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da 2,9 puan azalarak %17,5’i göstermiştir. Operasyonel giderler %6,7 artarak 72,9mn TL, diğer faaliyet gelirleri 7,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı %8,6 azalışla 103,3mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı ise 2 puan düşüşle %10,7’yi göstermiştir. Türk Traktör’ün 1Ç2017 FAVÖK’ü %11 düşüşle 112mn TL’ye gerilerken, FAVÖK marjı 2,6 puan azalışla %11,6’yı göstermiştir. Finansman tarafında ise 35,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 80,3mn TL’nin altında 55,4mn TL olmuştur. Net kar marjı da 3,3 puan gerilemeyle %5,8 olarak hesaplanmaktadır.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Öneri “EKLE” Sınırlı Negatif): TAV Halimanları’nın 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1’lik düşüşle 46mn TL’ye gerilemiş ve hem bizim beklentimiz olan 68mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 53,8mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt karlılığın beklentimizin altında kalması etkili olmuştur. TAV’ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, hizmet verilen yolcu sayısındaki %2’lik düşüşe karşın, kurlardaki artışın da olumlu katkısıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artarak 821,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerindeki satış gelirlerinden daha yüksek artışa bağlı olarak brüt kar ise sadece %4,8 oranında artarak 251,5mn TL olmuştur. Faaliyet giderlerindeki %10’luk artışa karşın, diğer faaliyet gelirlerinin 83,7mn TL’den 115,8mn TL’ye yükselmesine bağlı olarak faaliyet karı %15,8 oranında artmış ve 216,3mn TL’ye yükselmiştir. Buna ilaveten finansman giderleri 59mn TL’den 1Ç2017’de 33mn TL’ye gerilemiş ve karı desteklemiştir. Ancak iştiraklerden 1Ç2016’da 11mn TL gelir kaydedilmesine karşın 1Ç2017’de 6,5mn TL gider kaydedilmesine ve vergi giderinin de 33,2mn TL’den 53,8mn TL’ye çıkmasına bağlı olarak net dönem karı gerilemiştir. TAV’ın vergi öncesi net dönem karı ise 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında artış kaydetmiştir.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Pozitif): Şirketin 1Ç2017 net dönem karı geçen seneye göre %11,3 artarak 72,7mn TL olmuştur. Satışlar %11,7 artışla 689mn TL olurken, brüt kar %17,9 artışla 100mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 0,8 puan artışla %14,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %2,9 gerileyerek 27,2mn TL olmuş ve faaliyet karı oluşumunu desteklemiştir. Diğer faaliyet gelirleri de 31mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki diğer faaliyet geliri 13mn TL idi. Faaliyet karı %47,9 artışla 103,8mn TL’ye yükselmiş ve oldukça olumlu bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı ise 3,7 puan artışla %15,1’i göstermiştir. Finansman tarafında ise 31mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 65,3mn TL’nin hafif üzerinde 72,7mn TL olmuştur. Net kar marjı ise değişmeyerek %10,6 olarak gerçekleşmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!