3Ç16 Kâr Değerlendirmesi / Ak Yatırım – (11.11.2016)

Banka kârları sanayilere göre daha güçlü geldi

BIST şirketleri üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamayı tamamladılar. Buna göre, BIST şirketlerinin yıllık bazda net kârlarının %51 büyüdüğü anlaşılıyor. Diğer taraftan, mali kesim dışı şirketlerin yıllık bazda toplam cirosu yatay kalırken, toplam VAFÖK’ü ise %10,0 geriledi.

Beklentiler açısından, analistlerin tahminlerini paylaştığı şirketlerin %40’ının net kârları beklentilerin üzerinde, %42’isinin ise beklentilerin altında kaldığı gözleniyor. Şirketlerin geri kalanının net kârı ise beklentiye paralel gerçekleşti (tahminlerden +/-%5 sapma). Buna göre, tahmin paylaşılan BIST şirketlerinin 3Ç’deki toplam net kârı (11,2 milyar TL) beklentinin ortalama %1,4 altında geldi. Diğer taraftan, mali kesim dışı şirketlerin %45’i esas faaliyet gelirinde beklentileri aşarken, %33’ü beklentilerin altında kaldı. Şirketlerin %22’isinin ise operasyonel performansı beklentiye paralel gerçekleşti (+/- %3 VAFÖK sapması).

Söz konusu şirketlerin toplam net kârı bizim tahminlerimizin ise %4 altında gerçekleşti. Detaylara baktığımızda, mali kesim şirketlerinin toplam kârının beklentimiz paralelinde olduğu, buna karşılık mali kesim dışı şirketlerinin toplam kârının beklentimizin %15,0 gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Mali kesim dışı şirketlerin toplam kârının beklentilerimizin altında kalması ise Türk Hava Yolları ve Turkcell’den kaynaklanıyor.

Mali kesim dışı şirketlerde, Anadolu Cam, Trakya Cam, Tüpraş, Aselsan, Pegasus, TAV, Coca Cola İçecek ve Arcelik’in 3Ç sonuçları güçlü geldi.

Türk Telekom, Turkcell, Petkim, Şişe Cam ve THY ise 3Ç’de zayıf sonuçlar açıkladılar.

Bankalarda üçüncü çeyrek net kâr toplamı önceki çeyreğe göre %11,7 gerileyerek 5,9 milyar TL oldu ve piyasa beklentilerini %3,5 bizim tahminlerimizin toplamını %2,2 aştı. İş Bankası ve Vakıfbank beklentilerin %10 üzerinde gerçekleşen 3Ç16 net kârları ile dikkat çekerken, Halkbank ve Albaraka Türk’ün dönem kârları beklentilerin sırasıyla %9 ve %21 altında kaldı. Yine Garanti Bankası ve Yapı Kredi’nin net kârlarının tahminlerin %5 ve %4 üzerinde olduğu, buna karşılık TSKB’nin hemen hemen beklentiyle aynı tutarda net kâr açıkladığı gözlendi. 3Ç16 net kârlarında gözlenen gerileme: (i) önceki çeyrekte bankaların Visa satışından bir kerelik 1,2 milyar TL tutarında gelir elde etmesinden, ayrıca temettü gelirlerinin önceki çeyrekte 578 milyon TL’ye ulaşırken, bu çeyrekte 80 milyon TL’de kalmasından kaynaklandı. Olumlu tarafta ise, bankaların net faiz gelirlerinin özellikle TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisindeki sıçrama ile %16 büyümesi kârdaki gerilemeyi sınırlandıran bir faktör oldu.

Visa gelirleri ve temettülerin etkisi hariç tutulduğunda 3Ç16’da dikkat çeken noktalar: (i) TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirinin önceki çeyreğe göre 0,5 milyar TL artarak net faiz marjına 20 baz puan katkı sağlaması ve düşen fonlama maliyeti ve artan Hazine gelirleri ile düzeltilmiş net faiz marjındaki çeyrek dönemdeki artışın 50 baz puana ulaşmış olması. Bu kapsamda özellikle Halkbank ve Vakıfbank (TÜFE’ye endeksli menkul kıymet etkisi de dahil) net faiz gelirlerinde en yüksek artışı sağladılar. Vakıfbank’ta ayrıca takipteki alacak tahsilatının net faiz gelirlerine katkısı oldu. (ii) net komisyon gelirlerinde toplamda %2,5 daralma gözlenmesi. (Vakıfbank ve Halkbank nispeten daha kuvvetli kredi artışı nedeniyle %8,0 ve %6,1 büyüme yakaladı.) (iii) Halkbank, Garanti ve Yapı Kredi’deki ihtiyati karşılıklarda dahil edildiğinde karşılık gider artışının toplamda %13’ü bulması (iv) maliyet giderlerinin Yapı Kredi hariç tüm bankalarda önceki çeyrek seviyesinde ya da hafif altında kalması oldu.

Vakıfbank kuvvetli TÜFE getiri katkısı, takipteki alacak tahsilatı ve kur swaplarından sağlanan Hazine geliri ile 3Ç16 net kârında %39 çeyreksel artış sağlayarak dikkat çekti ve analist tahminlerinin üzerinde bir sonuç elde etti. İş Bankası da bir önceki çeyrekteki Visa ve temettü gelirlerinden mahrum kaldığı için net kârında %20 gerileme gözlemekle birlikte analist tahminlerinin üzerinde bir sonuç açıkladı. Halkbank’ın dönem net kârının beklentinin altında kalması ihtiyati genel karşılık tutarının 327 milyon TL’ye ulaşmasından kaynaklandı (bizim tahminimizin bunun 100 milyon TL altıydı). Banka bu karşılığı UFRS-9’a geçişte gerekecek ek karşılık yükümlülüğü için ayırdı. Yapı Kredi ve Garanti Bankası’nda ise net kârlar marjlardaki olumlu seyir sayesinde sırasıyla 50 milyon TL ve 100 milyon TL olan ihtiyati karşılıklara rağmen beklenenden hafif iyi geldi.

Küçük ölçekli bankalar arasında TSKB’nin 3Ç16 net kârında enflasyon etkisi ile TÜFE menkul kıymet getirisinin artışı etki oldu, bu artış bankanın önceki çeyrek yazdığı temettü gelirini ikame etti. Albaraka Türk’ün sonucunun nispeten zayıf gelmesi özel karşılıklardaki sıçramadan ve aktif büyümesinin olmamasından kaynaklandı. Ve son olarak Şekerbank önceki çeyreğe göre net kârını %230 artırarak bizim beklentimizi aştı. Ancak bu sert artış baz dönemdeki net kârın oldukça düşük düzeyde olmasından kaynaklandı.

Mali kesim dışı şirketlerde, piyasa tahmini olan 47 şirketin 3Ç16 toplam net kârı 4,3 milyar TL ile piyasa beklentisinin %12 altında geldi. (ANACM, TRKCM, SODA, CCOLA, KCHOL ve SAHOL bağlı şirketleriyle çifte hesaplamayı önleme amacıyla toplamlara dâhil edilmemiştir.) Bu şirketlerin toplam cirosu (75 milyar TL) beklenti (76 milyar TL) paralelinde gerçekleşirken, toplam VAFÖK’leri 11,4 milyar TL olarak beklentinin %1,0 altında geldi. Sonuç olarak, toplam VAFÖK marjı, %15,1’lik piyasa beklentisinin 10 baz puan üzerinde, %15,2 olarak gerçekleşti.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!