23 Şirketin 2017/3. Çeyrek Bilanço Analizleri / Ziraat Yatırım – (09.11.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 23 Şirketin 2017/3. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Aygaz (AYGAZ, Öneri “EKLE”, Nötr): Aygaz’ın 2017 yılı üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,4 oranında artarak 166,3mn TL’ye yükselmiş, ancak hem bizim beklentimiz olan 189mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 180mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine karşın, Tüpraş’ın karının beklentimizin altında gelmesine bağlı olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin (Aygaz, Tüpraş’ta %10,2 dolaylı paya sahip) beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri, satış miktarındaki bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1’lik düşüşe karşın, satış fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak %20,1 oranında artarak 2.216mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerindeki artışın satış gelirlerinden yüksek olmasına bağlı olarak brüt kar sadece %2,9 oranında artarak 223,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %11,8’den %10,1’e gerilemiştir. Diğer taraftan, operasyonel giderlerdeki %5,7’lik düşüş karlılığı desteklerken, faaliyet karı %18,7 oranında artarak 100,3mn TL’ye gerilemiştir. Tüpraş’ın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre iyi performans göstermesine bağlı olarak bu çeyrek olumlu katkısı daha yüksek olmuş ve iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı dönemindeki 57,9mn TL’den 99,6mn TL’ye yükselmiştir. (2Ç2017’de 151mn TL idi). Bu durum Aygaz’ın net dönem karının 3Ç2016’daki 118,5mn TL’den 166,3mn TL’ye yükselmesinde ana etken olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin ilk dokuz aylık karı 492,3mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %78 artış kaydetmiştir.

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Aksa Enerji’nin 3Ç2017’de ana ortaklık net dönem karı 163,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 74,6mn TL’lik net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %4,7 oranında artan şirketin brüt karı ise %75,1 oranında artarak 135mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı da %68,4 oranında artarak 114,7mn TL olmuştur. Şirket 3. çeyrekte satılan santrallere bağlı olarak 127,6mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir kaydetmiş ve bu durum yüksek kar rakamında ana etken olmuştur. Ayrıca finansman giderinin de 3Ç2016’daki 154,2mn TL’den 53,1mn TL’ye gerilemesi de karlılığı desteklemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 76,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 84,8mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti.

Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Holding’in 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,4 oranında artarak 86mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı %1,5’lik azalmayla 166,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Alkim Kimya (ALKIM, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,5 oranında artarak 11,5mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin karının artmasının temel sebebi ciro artışıdır. Alkim Kimya’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,5 oranında artarak 102,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %44,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %27,3 oranında artarak 25,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,4 puan düşüşle %25,3’e gerilemiştir. Alkim Kimya’nın operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %1 oranında artmış ve 9,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 864bin TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %47,1 yükselişle 17,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,9 puan artarak %16,9 olmuştur. Finansman tarafında 1,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 15,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 2,8mn TL’lik vergi gideri etkisiyle net dönem karı da 12,8mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 11,5mn TL’dir. Net kat marjı 1,4 puan düşüşle %11,2 olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Alkim Kimya’nın 9 aylık net dönem karı 48,2mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 30,5mn TL idi.

Anadolu Isuzu (ASUZU, Negatif): Anadolu Isuzu, 2017 yılının 3. çeyreğinde 13mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirketin 3Ç2017 satış gelirleri 3Ç2016’ya göre %40,3 artışla 241,7mn TL olurken, satışların maliyeti %45,4 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %10,9 artışla 28,5mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %13,1 artışla 26mn TL olurken, şirketin faaliyet zararı 1,4mn TL’yi göstermiştir. 3Ç2016’da 15,2mn TL finansman gideri kaydeden ASUZU, 3Ç2017’de 16,3mn TL finansman gideri yazmıştır. 4,8mn TL’lik vergi geliri kaydeden şirketin 3. çeyrek net dönem zararı 13mn TL olmuştur. 3Ç2016’daki net zarar 11mn TL idi. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem zararı 32mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki net dönem zararı 21,1mn TL idi.

Doğan Holding (DOHOL, Negatif): Doğan Holding 3Ç2017’de 71,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Satış gelirleri %41,1 oranında artan Holding’in brüt karı ise %32,5 oranında artarak 361mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı da %91,2 oranında artmış ve 98,9mn TL’ye yükselmiştir. Buna ilaveten yatırım faaliyetlerinde giderler ile finansman giderlerindeki artışın etkisiyle Holding ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. 3. çeyrek zarar rakamı ile birlikte Holding’in ilk 9 aylık ana ortaklık zararı 246mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık zararı 105,9mn TL idi.

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 15,5mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 1,2mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Satış gelirleri 3. Çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,6 oranında artan şirketin brüt karı ise %74 oranında artarak 3Ç2017’de 74,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerdeki %18,5’lik görece düşük artış karlılığı desteklemiş ve faaliyet karı 13,9mn TL’den 37,8mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı 20,7mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 8,2mn TL ana ortaklık zararı açıklanmıştı.

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat’ın ana ortaklık net dönem karı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,1 oranında artarak 625,6mn TL’ye ulaşmış ve bizim beklentimiz olan 475mn TL’nin üzerinde, piyasa beklentisi olan 636mn TL’ye ise paralel gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubu karlılığının, yatırım faaliyetlerinden net 146,6mn TL’lik gelir kaydedilmesi ve operasyonel olarak da iyi performans göstermesine bağlı olarak beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Mühendislik ve inşaat grubu net dönem karı üçüncü çeyrekte 325,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Enka’nın toplam satış gelirleri 3Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,4 oranında artarak 2.971mn TL’ye yükselmiştir. Bu artışta enerji grubu gelirlerindeki artış etkili olmuştur. Diğer taraftan brüt kar ise satış maliyetlerindeki daha düşük artışın etkisiyle %27,9 oranında artarak 724,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Operasyonel giderler ise aynı dönemde %23,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2016’daki 40mn TL’lik gidere karşın 3Ç2017’de 6,3mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı da %42,6 oranında artarak 600,62mn TL’ye yükselmiştir. Buna ilaveten, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden net gelirler üçüncü çeyrekte 3Ç2016’daki 18,8mn TL’den 149,4mn TL’ye yükselmiş ve karlılığı olumlu desteklemiştir. Ek olarak finansman tarafında 3Ç2016’daki 8,3mn TL’lik gelire karşın 3Ç2017’de 19,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Enka’nın ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 1.978,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,8 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

Ayrıca Enka İnşaat, 01.01.2017-30.09.2017 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 184mn TL’sinin 4.600mn TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 13.12.2017 tarihinden itibaren hisse başına brüt %4,0; net %3,4 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %65 oranında artarak 43,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %61 oranında artarak 3Ç2017’de 58,6mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı ise %32 ve %42 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %25 ve %34 idi. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %20 oranında artarak 165,4mn TL’ye yükselmiştir.

Ege Endüstri (EGEEN, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı geçen sene aynı çeyreğe göre %44,5 artışla 31,9mn TL olmuştur. Şirketin karının artmasının temel sebebi güçlü brüt kar artışıdır. Ege Endüstri’nin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,5 oranında artarak 86,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti de %54,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %61,7 artarak 37,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan artarak %42,9’u göstermiştir. Ege Endüstri’nin operasyonel giderleri aynı dönemde %23,3 oranında artmış ve 7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 738bin TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 29,4mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 20,3mn TL idi. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1.2mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 30,6mn TL olmuştur. Finansman tarafında 5,9mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 36,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 31,9mn TL olmuştur. 3. çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,9 oranında artarak 87mn TL’ye yükselmiştir.

Karsan (KARSN, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 7,7mn TL ile geçen sene aynı dönemdeki 31,6mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Şirketin karının artmasının temel sebebi brüt kar artışı ve finansman giderlerinin geçen seneye göre azalmasıdır. Karsan’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,1 oranında artarak 291,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %51,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak ticari faaliyetlerden brüt kar 4,2 kat artarak 48,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finans sektörü faaliyetlerinden de nette 8,7mn TL gelir yazılması sonucu toplam brüt kar 2,9 kat artarak 57,2mn TL’yi göstermiştir. Brüt kar marjı ise 8,1 puan artışla %19,6’yı göstermiştir. Karsan’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %21,8 oranında artmış ve 23,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 10,6mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 44,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 15,5mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 3,7mn TL gelir kaydeden şirketin (3Ç2016’da 2,4mn TL idi) finansman öncesi karı 48mn TL olmuştur. Finansman tarafında 40mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 7,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 5,7mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 7,7mn TL’dir. 3. çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,5 oranında azalarak 4,1mn TL’ye gerilemiştir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Holding’in 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,5 oranında artarak 1.290mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 1.328mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 3.831,5mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,7 oranında artış kaydetmiştir.

Migros (MGROS, Nötr): Migros’un 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık zararı 70,5mn TL ile piyasanın 95mn TL olan zarar beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Şirketin zararının geçen seneye kıyasla artmasındaki sebep operasyonel giderler ile finansman giderlerindeki artıştır. Satış gelirleri Kipa’nın da katkısıyla %39,1 oranında artan Migros’un 3. çeyrek brüt karı %41,4 artışla 1.170mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %42,1 artışla 948,9mn TL’ye yükselmiş ve neredeyse tüm brüt karı eritmiştir. 58,2mn TL’lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %2,7 gerilemeyle 163,2mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 1,6 puan gerilemeyle %3,8 olarak hesaplanmaktadır. Migros’un FAVÖK’ü 3Ç2016’daki 215mn TL’den 3Ç2017’de 575mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %7’den %6,9’a gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 639bin TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi karı 162,5mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 193,1mn TL gider kaydeden Migros’un vergi öncesi zararı 30,6mn TL’ye ulaşmıştır. 41mn TL vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık zararı 70,5mn TL’ye yükselmiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. Şirket geçen sene 3. çeyrekte 1,4mn TL zarar açıklamıştı. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 719mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki net dönem zararı 63,5mn TL idi. Migros 3. çeyrek sonuçlarının ardından Migros 2017 yılı için belirlediği 120-150 yeni mağaza açılışı, konsolide bazda %30-35 satış büyümesi ve %5,0-%5,5 mertebesinde FAVÖK marjı hedeflerini 1YY 2017 itibariyle 180+ yeni mağaza açılışı, konsolide bazda %35+ satış büyümesi ve %5,0-%5,5 mertebesinde FAVÖK marjı olarak revize etmişti. 3. çeyrek performansı neticesinde, Şirket 2017 yılı satış büyümesi ve FAVÖK marjı beklentilerini yukarı yönlü revize ederek, ∼%38 konsolide satış büyümesi ve ∼%5,5 FAVÖK marjı olarak güncellemiştir.

Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %71 oranında artarak 276,7mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 256mn TL idi. Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %25 oranında artarak 3Ç2017’de 762,8mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı sırasıyla %11 ve %29 oranında gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğindeki net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %30 idi. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %89 oranında artarak 867,2mn TL’ye yükselmiştir. 2017 yılının ilk dokuz ayında yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre 104mn TL artarak karlılığı desteklemiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL”, Pozitif): Türk Hava Yolları’nın 3. çeyrek net dönem karı 2.438mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 1.939mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 2.127mn TL’nin oldukça üstünde gerçekleşmiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Türk Hava Yolları’nın 3Ç2017 satış gelirleri %46,1 artışla 12.658mn TL’ye yükselirken, brüt kar %149,3 artarak 4.388mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 14,3 puan artışla %34,7’yi göstermiştir. Operasyonel giderler sadece %16,7 artışla 1.270mn TL olmuş ve karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 182mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 3.300mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 762mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Yatırım faaliyetlerinden 166mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 292mn TL gelir yazılmıştır. Şirketin finansman öncesi karı 3.758mn TL olmuştur. Geçen sene 3. çeyrekte finansman öncesi kar 1.002TL idi.  Finansman tarafında ise 784mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi kar 2.974mn TL ile 3Ç2016’daki 670mn TL’lik karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. İlgili döneme ilişkin vergi gideri 536mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle net dönem karı 2016 3. çeyreğe göre 1.890mn TL artarak 2.438mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte THY’nin 9 aylık karı 823mn TL ile 2016’nın aynı dönemindeki 1.346mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşmiştir.

Tüpraş (TUPRS, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Tüpraş’ın 2017 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,8 oranında artarak 992,2mn TL yükselmiş ancak hem bizim beklentimiz olan 1.483mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 1.359mn TL’nin oldukça altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine karşın, brüt kar marjının beklentimizin altında kalması etkili olmuştur. Tüpraş’ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %9,9’luk artış ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek petrol fiyatları ve kurlardaki artışın da katkısıyla %51,8 oranında artarak 14,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetindeki görece düşük artışa bağlı olarak brüt kar ise %75,5 oranında artarak 3Ç2017’de 1.609,9mn TL’ye yükselmiştir. Akdeniz rafineri marjlarındaki iyileşme, tam kapasite kullanımı ile yüksek fuel oil ve jet yakıtı marjlarının da olumlu katkısıyla Tüpraş’ın net rafineri marjı 3Ç2016’daki 5,68$/varilden yaklaşık 8,95$/varile yükselmiştir. Operasyonel giderler de aynı dönemde yüksek ciro artışına karşın sadece %20,1 artmış ve karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden 3Ç2016’daki 67,1mn TL’lik gidere karşın 3Ç2017’de sadece 24mn TL gider kaydedilmiş ve tüm bunların etkisiyle de faaliyet karı 603,8mn TL’den 1.289,5mn TL’ye yükselmiştir. Finansman giderleri de 111,5mn TL’den 122,6mn TL’ye ufak çaplı bir artış kaydederken, 3Ç2016’da kaydedilen 32mn TL’lik vergi giderine karşın 3Ç2017’de 233,8mn TL’lik vergi gideri kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak da ana ortaklık net dönem karı 3Ç2016’daki 580,9mn TL’den 992,2mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı 3.318,2mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 990,3mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Tüpraş, ilk dokuz ay finansal sonuçları ardından 2017 yılı beklentilerini güncellemiştir. Şirket, Akdeniz net rafineri marjını 4,25-4,75$/varil’den 5,25-5,75$/varile, kendi net rafineri marjını ise 7,00-7,50$/varil’den 7,50-8,00$/varile yükseltmiştir. Diğer taraftan Tüpraş 2017 yılı üretim ve satış miktarları hedeflerini ise İzmir rafinerisinde planlanan planlı bakım duruşuna karşın aynen korumuştur.

Zorlu Enerji (ZOREN, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’de ana ortaklık net dönem karı 26,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 66,8mn TL’lik net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki 311mn TL’den 1.140mn TL’ye çıkan şirketin brüt karı da 78,6mn TL’den 259,9mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı da 69mn TL’den 167,4mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca finansman giderinin de 3Ç2016’daki 153,8mn TL’den 103,9mn TL’ye gerilemesi de karlılığı desteklemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 28,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 126,2mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti.

Park Elektrik (PRKME, Nötr): Şirket 3Ç2017’de 3,5mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılına aynı dönemindeki zarar 4,7mn TL idi. Öte yandan, Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 470,2mn TL’dir. Bir önceki yılın aynı döneminde 11,9mn TL zarar kaydedilmişti.

Alcatel Telekomünikasyon (ALCTL, Nötr): Şirket 3Ç2017’de 8,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 4,3mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı bir önceki yıla göre %62 oranında artarak 3Ç2017’de 10,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık zararı 6,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 12,1mn TL ana ortaklık karı açıklanmıştı.

Doğuş GYO (DGGYO, Nötr): Şirket 3Ç2017’de 0,2mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde de 0,04mn TL zarar kaydedilmişti. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 3Ç2017’de 15,6mn TL’ye yükselmiştir. Zarar yazılmasında finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %44 oranında azalarak 11,5mn olmuştur.

Ünye Çimento (UNYEC, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %33 oranında artarak 19,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı ise bir önceki yıla göre %2 oranında artarak 3Ç2017’de 22,8mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %17 oranında artarak 53,7mn TL’ye yükselmiştir.

Orge Enerji (ORGE, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,4 oranında artarak 9,7mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı %51’lik artışla 25,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Makine Takım (MAKTK, Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 2,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın 3. Çeyreğinde 4,3mn TL zarar açıklanmıştı. Finansman giderlerinin azalması şirketin zarardan kara geçmesindeki temel nedendir. 3. çeyrek sonucuyla beraber Ocak-Eylül 2017 döneminde 5,1mn TL kar açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 11mn TL zarar kaydedilmişti.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!