21 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (22.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 21 Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Alkim Kimya (ALKIM, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,2 oranında artarak 22,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin karının artmasının temel sebebi diğer faaliyetlere ilişkin gelir ve ertelenmiş vergi geliri kaydedilmesidir. Alkim Kimya’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 oranında artarak 99,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %40,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %13,5 oranında artarak 22,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan düşüşle %22,6’ya gerilemiştir. Alkim Kimya’nın operasyonel giderleri aynı dönemde %21,7 oranında artmış ve 6,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 4,5mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %32,5 yükselişle 20,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,1 puan azalarak %20,6 olmuştur. Finansman tarafında 6,3mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 14,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 9,2mn TL’lik vergi geliri etkisiyle net dönem karı da 23,6mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 22,8mn TL’dir. Net kat marjı 5,9 puan artışla %22,9 olmuştur. İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte Alkim Kimya’nın 6 aylık net dönem karı 36,7mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 21,3mn TL idi.

Aselsan (ASELS, Öneri “TUT”, Pozitif): Aselsan’ın 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,4 oranında artarak 243,7mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 224mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 209mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen vergi geliri etkili olmuştur. Aselsan’ın satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,4 oranında artarak 1.167mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %54,9 oranında artarak 282,9mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet giderleri aynı dönemde %8,7 oranında görece düşük artış kaydederek kara olumlu katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, diğer faaliyetlerden 2Ç2016’daki 10,7mn TL’lik gelire karşın, kur farkı gideri kaynaklı 2Ç2017’de 34,7mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 112,7mn TL’den 160,6mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü de %74,6 oranında artarak 227mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %16,6’dan %19,4’e yükselmiştir. Şirket 2Ç2017’de 3,7mn TL’lik net finansman geliri kaydederken, ikinci çeyrekte 77,8mn TL’lik oldukça yüksek vergi geliri kaydetmiş (2Ç2016’da 24,7mn TL vergi geliri) ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 2Ç2016’daki 124,1mn TL’den 243,7mn TL’ye ulaşmıştır. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan’ın ilk yarı ana ortaklık karı 564,6mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %139’luk artış kaydetmiştir. Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, Mart sonundaki 6,4 milyar dolarlık seviyesini Haziran ayı sonunda da korumuştur.

Ayen Enerji (AYEN, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında azalarak 17,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %31 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %15,3 oranında artarak 37,9mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerdeki düşüş ve diğer faaliyetlerden gelir yazılmasına bağlı olarak faaliyet karı %34 oranında artarak 37,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden 2Ç2016’da kaydedilen 2,5mn TL’lik gelire karşın 2Ç2017’de 3,9mn TL’lik gider kaydedilmiş ve bu durum kardaki gerilemede ana etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamına karşın Şirket ilk altı ayda 9,5mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 21,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Çelebi (CLEBI, Pozitif): Çelebi’nin 2017 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 23,1mn TL ile piyasa beklentisi olan 18mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Geçen seneki net kar 5,5mn TL idi. Brüt kar %61,3 artışla 67,3mn TL olurken, brüt kar marjı 6,2 puan artışla %29,6 olmuştur. Faaliyet karı 36,7mn TL’yi göstermiştir. 10,3mn TL’lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 28,3mn TL ile geçen seneki 8,1mn TL’lik karın oldukça üstünde gerçekleşmiştir. 5,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 23,1mn TL olmuştur. İkinci çeyrek finansallarıyla birlikte Şirketin 2017 yılı ilk yarıyıl net dönem karı 23,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %126,3 oranında artış kaydetmiştir.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Pozitif) Gübre Fabrikaları 2Ç2017’de 14,3mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Beklenti 13mn TL idi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 15,9mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Brüt kar ise 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında artarak 119,4mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı %1,5 ile aynı seviyede gerçekleşmiştir. Diğer yandan, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket 2017 yılının ilk yarısında 25mn TL ana ortaklık karı elde ederken, bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 14,7mn TL ana ortaklık karının üzerinde gerçekleşmiştir.

Katmerciler (KATMR, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,5 oranında azalarak 3,5mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin karının azalmasının temel sebebi operasyonel giderlerdeki artış ve yüksek finansman gideridir. Katmerciler’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,9 oranında artarak 36mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %51,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %27,1 oranında artarak 22,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan düşüşle %63,6’ya gerilemiştir. Katmerciler’in operasyonel giderleri aynı dönemde %32,3 oranında artmış ve 10,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 326bin TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %15,3 yükselişle 12,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 5,9 puan azalarak %34,7 olmuştur. Finansman tarafında 8,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 3,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 3,5mn TL olmuştur. Net kat marjı 7,8 puan düşüşle %9,6 olmuştur. İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte Katmerciler’in 6 aylık net dönem karı 6mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 7,2mn TL idi.

Odaş Enerji (ODAS, Nötr): Odaş 2017 yılının ikinci çeyreğinde 7,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri %24 oranında artan şirketin brüt karı ise satış maliyetlerindeki yüksek artışın etkisiyle %30 oranında azalmış ve 11,3mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, operasyonel giderlerdeki azalma ve diğer faaliyetlerden giderlerdeki gerilemeye bağlı olarak faaliyet karı 10,3mn TL ile yaklaşık aynı sevide kalmıştır. Buna ilaveten 2Ç2016’da kaydedilen 12,8mn TL’lik net finansman giderine karşın, 2Ç2017’de 1,8mn TL net finansman geliri kaydedilmesi bu çeyrekte kar açıklanmasında ana etken olmuştur. İki çeyrek kar rakamına karşın Şirket ilk altı ayda 5,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 8,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki konsolide ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 oranında artarak 2,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %115 oranında artarak 2Ç2017’de 13,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 2Ç2017’deki net kar marjı %9 ile bir önceki yılın hafif altında kalsa da, brüt kar marjı %40 ile geçen yılın ikinci çeyreğindeki %29’un üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem dönem karı 42,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 6,6mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Park Madencilik (PRKME, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 18mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 6,1mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket, ikinci çeyrekteki zarar karşın 2017 yılının ilk yarısında, varlık satışına bağlı olarak 473,4mn TL kar elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 7,3mn TL zarar kaydedilmişti.

Tümosan (TMSN, Negatif): Tümosan 2017 yılının ikinci çeyreğinde 1,8mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 16,5mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri %18,3 oranında artarak 154mn TL’ye ulaşsa da (Traktör satışları %14,8 oranında artmış ve 141,5mn TL’ye yükselmiştir.), maliyetlerin %31,4 oranında artarak 129,4mn TL’ye yükselmesi sonrasında brüt kar %22,6 oranında azalarak 24,6mn TL’ye gerilemiştir. Brüt karlılıktaki gerileme zarar kaydedilmesinde önemli bir etken olurken, operasyonel giderlerdeki 11mn TL’lik artış da kardan zarara geçilmesinde etkili olan diğer bir faktör olmuştur. Son olarak, Şirket’in brüt kar marjı 2Ç2017’de %16 gerçekleşerek geçen yılın ikinci çeyreğindeki %24,4 olan brüt kar marjının altında kalmıştır. İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte Tümosan’ın 6 aylık net dönem zararı 11,9mnTL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 26,7mn TL idi.

Turcas Petrol (TRCAS, Sınırlı Negatif): Turcas Petrol 2017 yılının ikinci çeyreğinde 18,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 12mn TL’lik ana ortaklık karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Zarar kaydedilmesinde iştiraklerden STAŞ’tan gelecek yönetim ücretinin üçüncü çeyreğe kalması ve eurodaki artışa bağlı olarak oluşan kur farkı giderleri etkili olmuştur. İkinci çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in ilk yarı ana ortaklık net dönem zararı 21,2mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 27,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Batıçim Çimento (BTCIM, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık karı 6,4mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 16,1mn TL’nin altında kalmıştır. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %31 oranında azalarak 2Ç2017’de 28,8mn TL’ye gerilemiştir. Öte taraftan, ikinci çeyrek kar rakamına rağmen Şirket, 2017 yılının ilk yarısında 14mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ilk yarısında Şirket 36,7mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti.

Göltaş Çimento (GOLTS, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 6,6mn TL gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 14,5mn TL ana ortaklık karının altında gerçekleşmiştir. Brüt kar ise 2Ç2017’de 26,5mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31 oranında gerilemiştir. Diğer yandan, 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 2,2mn TL ile geçen yılın aynı döneminde elde edilen 27,7mn TL ana ortaklık karının altında kalmıştır.

Konya Çimento (KONYA, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 oranında azalarak 7mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %19 oranında azalarak 2Ç2017’de 15,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 3,1mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemineki 15,5mn TL ana ortaklık karının altında kalmıştır.

Parsan (PARSN, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %113 oranında artarak 14,3mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri %26 oranında artarak 74,2mn TL’ye yükselen Şirket’in brüt karı da %105 oranında artarak 2Ç2017’de 23,5mn TL’ye ulaşmıştır. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %76 oranında artarak 8,6mn TL olmuştur.

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif): Yataş’ın 2Ç2017’deki net dönem karı 14,9mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 3,9mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Beklenti bu çeyrekte 11mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Şirket’in brüt karı da 2Ç2017’de 80,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66 oranında artış sergilemiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 21,6mn TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemindeki 6,6mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Bimeks (BIMEKS, Negatif): Şirket 2Ç2017’de 120,4mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu zarar 2,6mn TL idi. Şirket ayrıca 2Ç2017’de 25,7mn TL brüt zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 62,7mn TL brüt kar açıklanmıştı. Diğer yandan, Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı  177,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu zarar 2mn TL idi.

Karel Elektronik (KAREL, Pozitif): Şirket 2017 yılının ikinci çeyreğinde 13,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Geçe yılın aynı dönemindeki net kar 2,5mn TL idi. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %19,4 oranında artan Şirketin brüt karı ise %91,1 oranında artmış ve 24,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %48,1 oranın artmış ve 14,6mn TL olmuştur. Esas faaliyetlerden diğer gelirlerden de 1mn TL gelir yazılmasının ardından faaliyet karı 2Ç2016’daki 4,3mn TL’den 2Ç2017’de 10,5mn TL’ye yükselmiştir. 4,5mn TL’lik finansman geliri sonrası vergi öncesi kar 15mn TL olmuştur. Şirketin net dönem karı 13,4mn TL, ana ortaklık payına düşen karı ise 13,7mn TL’dir. İkinci çeyrek finansallarıyla birlikte Şirketin 2017 yılı ilk yarıyıl net dönem karı 19,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,9 oranında artış kaydetmiştir.

Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Negatif): Şirket 2017 yılının ikinci çeyreğinde 12,8mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Geçe yılın aynı dönemindeki net kar 19,9mn TL idi. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %9,6 oranında artan Şirketin brüt karı ise sadece %2,1 oranında artmış ve 35,1mn TL olmuştur. Diğer taraftan faaliyet giderleri %30,5 oranında artarak 23mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır. İkinci çeyrek finansallarıyla birlikte Şirketin 2017 yılı ilk yarıyıl net dönem karı 13,3mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %51,7 oranında düşüş kaydetmiştir.

Olmuksan (OLMIP, Pozitif): Şirket 2Ç2017’de yaklaşık 5,5mn TL kar kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğindeki kar rakamı 1mn TL idi. İkinci çeyrek sonucuyla beraber Ocak-Haziran 2017 döneminde 4,2mn TL kar yazılmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 79bin TL zarar yazılmıştı.

Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Un 2Ç2017’de 3,5mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,7mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri %77,7 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise hasılat artışından hafif daha düşük %71,9 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar 5,3 kat artışla 21,4mn TL, brüt kar marjı ise 3,2 puan yükselişle %4,8 olmuştur. Faaliyet karı ise, vade ve kur farkı giderlerindeki artış sebebiyle eksiye dönen diğer faaliyet giderleri doğrultusunda, %42,8 gerilemiş ve 3,5mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 1,6 puan düşüşle %0,8’ı göstermiştir. Finansman tarafında kambiyo zararlarındaki gerilemeden ötürü geçen seneki giderin aksine 347bin TL’lik net gelir kaydedilmiştir. Vergi öncesi kar 4mn TL ile geçen seneki 2,5mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı ise 3,5mn TL’yi göstermiştir. İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte Ulusoy Un’un 6 aylık net dönem karı 12,6mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 3,3mn TL idi.

Raporun tamamı için tıklayın.
Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN