13 Şirketin 2017/3. Çeyrek Bilanço Analizleri / Ziraat Yatırım – (27.10.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 13 Şirketin 2017/3. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 16,3mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 1,3mn TL ana ortaklık karı açıklanmıştı. Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 39,8mn TL artarak karı desteklemiştir. Brüt kar ise 3Ç2017’de 12,7mn TL olmuştur. Diğer taraftan arsa satışına bağlı olarak yatırım faaliyetlerinden elde edilen 35,4mn TL’lik gelir dönem karının yüksek çıkmasında ana etken olmuştur. Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı ise 13,3mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 7,1mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı 32,3mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %101 oranında artış kaydetmiştir. Beklenti 34mn TL idi. Genel teknik bölümü gelirleri ise 26,1mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 7,4mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 74,1mn TL olmuştur. Geçen yılki kar rakamı 52,1mn TL idi.

Garanti Bankası (GARAN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Garanti Bankası’nın 2017 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre ufak çaplı bir artışla 1.565mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.513mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.516mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Nötr): Şirketin 2017 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 792,2mn TL ile 799mn TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin ana ortaklık karı 495,8mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,5 oranında artarak 4.363mn TL olmuştur. Ayrıca, satışların maliyeti, ciro artışından görece daha yüksek, %68,4 artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44 artarak 1.106mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, brüt kar marjı 3,1 puan düşüşle %25,4 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerin 2016’nın üçüncü çeyreğine göre sadece %12,4 artış göstermesi ve diğer faaliyetlerden daha yüksek gelir yazılması faaliyet karı artışı destekleyen diğer faktörler olmuştur. Faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 689mn TL’den 2017 3. çeyrekte 1.035mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 1,8 puan düşüşle %23,7’yi göstermiştir. Finansallarını USD cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik 3. çeyrekte 26,5mn TL finansman geliri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde şirketin 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen seneki 495,8mn TL’den 792,2mn TL’ye yükselmiştir. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan kar marjı geçen seneye göre 0,2 puan gerilemiş ve %18,2 olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 2.562mn TL’ye ulaşmıştır. 2016’nın ilk 9 ayındaki ana ortaklık karı 977,8mn TL idi.

Kardemir (KRDMD, Sınırlı Pozitif): Kardemir’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 68mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 76mn TL olmuştur. Kardemir’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,1 oranında artarak 953,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %73,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %97 artışla 162,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,7 puan artışla %17’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %23,1 oranında artmış ve 19,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 12,7mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı %108,9 artışla 129,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 2,1 puan artışla %13,6’ya yükselmiştir. Finansman tarafında 56,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 73,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 76mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki ana ortaklık net zararı 20,1mn TL idi. 3. çeyrek rakamlarıyla beraber şirketin 9 aylık net karı 180,5mn TL olmuştur. Geçen sene 9 aylık dönemdeki net kar 11,2mn TL idi.

Sasa Polyester (SASA, Pozitif): Şirketin 3. çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,4 oranında artarak 40mn TL’ye yükselmiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %54,8 oranında artarak 416,7mn TL’ye ulaşan şirketin brüt karı da %56’lık artışla 61,9mn TL’ye yükselmiştir.  Faaliyet karı da operasyonel giderlerdeki %6’lık düşük artış ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 20,5mn TL’lik gelirin etkisiyle 63,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,6’lık artış kaydetmiştir. 15,2mn TL’lik finansman gideri sonrası vergi öncesi kar 48,6mn TL olurken, 3Ç2016’daki 51bin TL’lik vergi giderine karşın 3Ç2017’deki 8,6mn TL’lik vergi gideri dönem karındaki artışı sınırlandırmıştır. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in ilk dokuz ay net dönem karı 150,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net karı 66mn TL idi.

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin 3Ç2017 net dönem karı geçen seneye göre %27 artarak 78,8mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 77mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Satışlar %48,4 artışla 1.009mn TL olurken, brüt kar %15,7 artışla 183,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 5,2 puan azalarak %18,2’yi göstermiştir. Operasyonel giderler %25,6 artarak 78,3mn TL, diğer faaliyet gelirleri 12,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı %6,1 artışla 117,7mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 4,6 puan düşüşle %11,7’yi göstermiştir. Türk Traktör’ün 3Ç2017 FAVÖK’ü %9,9 düşüşle 122mn TL’ye gerilerken, FAVÖK marjı 4,2 puan azalışla %12,1’i göstermiştir. Finansman tarafında ise 28,2mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 62mn TL’nin üzerinde 78,8mn TL olmuştur. Net kar marjı da 1,3 puan gerilemeyle %7,8 olarak hesaplanmaktadır. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2016’nın aynı döneminin %21,5 altında 216,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Bizim Toptan (BIZIM, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2017’de 1,5mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 3mn TL zarar açıklaması yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 4,5mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri %2,1 oranında gerileyerek 741,3mn TL olan şirketin brüt karı ise %0,7 oranında artarak 67,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderlerdeki %12,9’luk artışın ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 12,5mn TL’lik giderin etkisiyle 3. çeyrekte 584bin TL faaliyet zararı oluşmuştur. 4,6mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden gelir ile 5,6mn TL’lik finansman giderleri sonrası vergi öncesi zarar 1,6mn TL’ye ulaşmıştır. Kısmi vergi gelirinin etkisiyle net dönem zararı 1,5mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem zararı 30,6mn TL olmuştur.

Hektaş (HEKTS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki karı 4,2mn TL ile geçen yılına aynı dönemindeki 1,8mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki karı ise 47,3mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk dokuz ayında 35,3mn TL kar açıklamıştı. Öte yandan, Şirket’in 3Ç2017’deki brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 13,5mn TL olmuştur. Satış gelirleri %44 oranında artarak 41,6mn TL olurken, brüt kar marjı %32 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam %36 idi. Net kar marjı ise 3Ç2017’de %10 ile geçen yılın aynı çeyreğindeki %6 olan net kar marjının üzerinde gerçekleşmiştir.

ICBC Turkey Bank (ICBCT, Sınırlı Negatif): Banka’nın net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %35 oranında gerileyerek 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın çeyreksel bazdaki net faiz gelirleri 18,9mn TL gerilerken, net ücret ve komisyon gelirleri 14mn TL artmıştır. Öte yandan, 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 48,2mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 3mn TL’dir.

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı (ECBYO, Sınırlı Pozitif): Şirketin 3. çeyrek net dönem karı 1,3mn TL olmuş ve geçen seneki 165bin TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Böylelikle Eczacıbaşı YO’nun 9 aylık net dönem karı 2,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde net kar 2,3mn TL idi.

Çelik Halat (CELHA, Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 2,1mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki zarar 43bin TL idi. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,3 oranında artarken, brüt kar da %97,6 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir. 3. çeyrek kar rakamıyla şirketin 2017 yılı net dönem karı 7,3mn TL’ye yükselmiş ve 2016 yılındaki 2,2mn TL’lik kar rakamının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

İzocam (IZOCM, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç20172’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 oranında artarak 6,2mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 9,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 12,7mn TL kar açıklanmıştı.

Raporun tamamı için tıklayın.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin