UFRS Eleştirisi

Uluslararası Muhasebe Standartları hem şirket değerlemelerinde hem de bankaların, ortakların, tedarikçilerin, müşterilerin ve çalışanların söz konusu şirketi kendi değerlendirmeleri açısından kıyaslanabilir kılınması açısından önem taşımaktadır. Amortisman politikasının yaratacağı farklılık bile …

Devamını oku

BİST100 Ucuz mu?

MSCI Türkiye F/K16 çarpanı MSCI EM F/K16 çarpanına göre %35 iskontoludur. İskontonun tarihi ortalaması son 5 yılda %11’dir. Türkiye ve gelişmekte olan ülke ortalamaları F/K çarpanının seyrine bakıldığında makasın 2016 …

Devamını oku

Moody’s Not indirimi

Kısa Görüşüm Türkiye’nin kredi notu Moody’s’in not indirimi sonrası Rusya ve Brezilya seviyesine gelmiş oldu. Moody’s ve Fitch Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye getirdiği dönemde beklentinin piyasada önceden fiyatlandığını görmüştük. …

Devamını oku

Korku Ortamında Borsalar

Lehman Krizi Öncesi ve Sonrasi BİST100, Dow Jones ve MSCI Endeksleri Arasindaki Etkileşimin Seyri Gerçekleştirdiğimiz istatistiki çalışmada borsaların zaman serileri kullanılmıştır. Çalışmamızın amacı Lehman krizi öncesi ve sonrası BİST 100, …

Devamını oku

Borsalarda sürü psikolojisi

Charles Mackay’ın dediği gibi ‘’İnsanlar, sürü halinde düşünürler; sürü halinde çıldırırlar, ama akılları yavaş yavaş ve teker teker başlarına gelir’’. 1998 yılında Rusya borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladığında ve rubleyi devalüe ettiğinde …

Devamını oku

Davranışsal Finans

Davranışsal finans son yıllarda üzerine ciddi çalışmaların olduğu bir alandır. Davranışsal finans yatırımcıların her zaman için rasyonel kararlar almadıklarını hatta çoğu kez durumun farkında olsalar dahi irrasyonelitede ısrarcı olmalarının çeşitli …

Devamını oku