Zorlu Enerji Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (15.08.2016)

2Ç16 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: 15%

Net satış ve FVAÖK beklentimizin üzerinde

 Zorlu Enerji 2Ç16 finansallarında 46mn TL net zarar beklentimiz ile uyumlu 46mn TL net zarar açıkladı. Açıklanan 113mn TL FVAÖK tahminimiz olan 98mn TL’nin üzerindedir.

 Zorlu Enerji için çeyreksel konsensüs beklentisi bulunmadığı için piyasanın FVAÖK iyileşmesini fiyatlayacağını düşünüyoruz.

 Şirket’in faaliyet performansındaki yıllık bazda ciddi iyileşme nedeniyle hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Faaliyet performansında iyileşme

 2Ç16’da Zorlu Enerji’nin net satışları Zorlu Elektrik ticaret işlemlerinin yıllık bazda %254 artması ile yıllık bazda %84 artarak 311mn TL seviyesine çıkmıştır.

 Aynı dönemde Şirket’in üretim hacmi Eylül 2015’te devreye giren Alaşehir I santralinin etkisi ile yıllık bazda %8 yükselmiştir.

 2Ç16’da FVAÖK yenilenebilir santral katkısının artması, verimsiz doğalgaz santralinin kapanması, TL’deki değer kaybı ve Alaşehir I’in ilk defa üretime katkıda bulunmasının etkisiyle yıllık bazda %50 artmıştır. Ayrıca Şirket’in ticaret işlemleri de FVAÖK büyümesine katkıda bulunmuştur. Fakat düşük marjlı ticaret işlemleri nedeniyle Şirket’in FVAÖK marjı yıllık bazda 8.4puan düşmüştür.

 Şirket 2Ç16’da kaydettiği 93mn TL tutarındaki net faiz gideri nedeniyle 105mn TL net finansal gider kaydetmiştir.

 Zorlu Enerji’nin 1Ç16 sonundaki 4.0mlr TL olan net borcu devam eden yatırımlar ve artan işletme sermayesi ihtiyacı ile 2Ç16 sonunda 4.3mlr TL’ye yükselmiştir.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!