Zorlu Enerji 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (8.03.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 1,56
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 2,04
Potansiyel Getiri %31

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %52,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %62,8 artışla 4.2 milyar TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net satışları %35,6 artışla 11.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %33,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %12,1 artışla 444.3 milyon TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre %18,5 artışla 2.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.369 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 478 baz puan düşüşle %10,6 olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre 267 baz puan düşüşle %18,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net zararı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,28 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 24.7 milyon TL net zarar açıklamıştır. 2020 yılının 12 ayında net karı 73.9 milyon TL olurken, 2021 yılının 12 ayında net zararı 86.4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %37,5 artışla 22.3 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç21’de 4.207 mn TL satış geliri (kons: 3.363 mn TL-Gedik: 3.407 mn TL), 1,336 mn TL düzeltilmiş FAVÖK (kons: 880 mn TL-Gedik: 859 mn TL) ve 31 mn TL net zarar (kons: -320 mn TL-Gedik: -51 mn TL) açıklamıştır. Elektrik ve doğalgaz dağıtım segmentlerinin önemli ölçüde yüksek enflasyon düzeltmeleriyle güçlü FAVÖK büyümesi, artan finansal gelirler ve düzenlenmiş varlık tabanı büyümesi şirketin 4Ç21 finansallarını desteklemiştir. Elektrik dağıtım segmenti FAVÖK’ü yıllık %142 artışla 485 milyon TL (3Ç21: 321 mn TL) olmuştur. Aynı zamanda 4Ç21’de kurlarda görülen önemli ölçüdeki artış ve Kızıldere 3 JES’in artan kapasite kullanımı sayesinde elektrik üretim segmenti FAVÖK’ü yıllık %108 yükselişle 641 milyon TL (3Ç21: 525 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Doğalgaz dağıtım segmenti FAVÖK’ü ise yıllık %268 artışla 206 milyon TL olmuştur. 4Ç21’de brüt elektrik üretimi, büyük ölçüde Kızıldere 3 JES’te yeni kuyu ve pompa yatırımları sayesinde artan üretim ve hidro santrallerde iyileşen üretimle yıllık bazda %5 artmıştır. Üretimden elektrik satışları yıllık bazda %5 yükselmiştir. Elektrik dağıtım segmenti düzenlenmiş varlık tabanı %43 artışla 3,1 milyar TL olmuştur. 4Ç21’de yazılan 1.180 milyon TL’lik net finansal giderler net karı baskılamıştır. Böylelikle şirket 31 milyon TL net zarar elde etmiştir. Net borcu ise çeyreklik %37,5 artış kaydetmiştir. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre 8,7x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım