Zorlu Enerji 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (12.11.2018)

Zorlu Enerji 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

3Ç18 Finansal Sonuçlar

Ø Zorlu Enerji 3Ç18 finansallarında piyasa beklentisi 134mn TL net zarardan daha düşük 107mn TL net zarar açıkladı.
Ø Şirket’in açıkladığı 1,872mn TL net satış, yıllık bazda %49 artış göstererek konsensüs beklentisinin %30 üzerinde gerçekleşmiştir.
Ø Zorlu Enerji’nin düzeltilmiş FVAÖK’ü ise yıllık bazda %128 artarak 3Ç18’de 658mn TL’ye yükseldi. Yıllık bazda yüksek artışta YEKDEM tarifelerindeki kar marjının artmış olması, Kızıldere III santralinin etkileri, tarifeye bağlı dağıtım işlerindeki artan karlılık ve İsrail faaliyetlerindeki artan özkaynak katkısı etkili olmuştur.
Ø Zorlu Enerji’nin 2Ç18 sonundaki 10.3mlr TL olan net borcu 3Ç18 sonunda artarak 12.4mlr TL seviyesine yükseldi.
Ø Zorlu Enerji 3Ç18’de 691mn TL net finansal gider kaydederken şirket hedge muhasebesi ile Kızıldere II, Kızıldere III, Alaşehir I ve Rotor projelerinin proje finansman kredilerinden kaynaklanan kur farkı giderlerini sermayenin altına 1.6mlr TL olarak kaydetti.

Raporun tamamı için tıklayın.