Yatırımcıya indirim müjdesi!

Maliye’nin “Yatırım indirimi kazancın yüzde 25’ini aşamaz” düzenlemesi iptal edildi. Yatırımcı şirket iade alabilecek.

Anayasa Mahkemesi, Maliye Bakanlığı’nın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklediği “Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın yüzde 25’ini aşamaz” düzenlemesini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. Mahkeme açıklamasında, “Bu cümle iptal edildiğinden, bu cümlenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Maliye Bakanlığı 2006’da Kurumlar Vergisi’ni yüzde 30’dan 20’ye indirdiği düzenlemesinde yatırım indirimi hakkını kaldırmıştı. Ancak, bu tarihten önce yatırım harcaması yapmış olup da yatırım indirimi istisnası hakkını kullanamayan mükellefler için, kanuna eklenen geçici maddeyle, “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarda” yatırım indirimi istisnasından faydalanma hakkı tanınmıştı. Fakat Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi de iptal etmişti.

YATIRIMCI ŞİRKET İADE ALABİLECEK

Mahkemenin 3 yıllık sınır getiren düzenlemeyi iptal kararı sonrasında, Maliye yüzde 25’lik yeni sınır getirmişti. Şimdi yatırımcı şirketler geçmiş yıllarda da tamamını indiremedikleri yatırımların tümünü vergi matrahından indirip iade alabilecek.

GAZETE HABERTÜRK / Rahim AK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.