YASED Reform Paketini Değerlendirdi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın Desteğe Hazırız Mesajı Verdi

Reform paketi ülkemizin uluslararası yatırım rekabetçiliğini güçlendirecek, YASED olarak desteğe hazırız.Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik Reform Paketi” ne ilişkin bir açıklama yaptı.“Dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiği, ülkelerin rekabetçilik kriterlerinin yeniden tanımlandığı bir dönemde, ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için küresel yatırım ve ticarette rekabetçiliğini koruması esastır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomi Reform Paketini, hızla ilerleyen bu küresel yarışta Türkiye’nin konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Programda, yatırımcılar açısından en temel zemini oluşturan istikrar ve öngörülebilirliğin önceliklendirilmesinin ve buna yönelik makroekonomik ve finansal istikrar tedbirlerinin detaylandırılmasının yatırımcı güvenini güçlendireceği inancındayız. Buna ek olarak, mevcut ve potansiyel yatırımcılar için öncelikli konular olan yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne ve kamu ile özel sektör arasında istişareyi güçlendiren mekanizmaların oluşturulmasını, Türkiye’nin küresel yatırım rekabetçiliğini artıran, değerli bir adım olarak görüyoruz.

Açıklanan programın bir diğer vurgusunun, dünyadaki gelişmelere paralel olarak geliştirilen dijital dönüşüm gündemi olması memnuniyet vericidir. Dijitalleşme, hem mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması, hem de Türkiye’nin her geçen gün büyüyen veri ekonomisinde konumlanması açısından büyük önem taşımaktadır.YASED olarak, Hukuk Reformu ile birlikte düşünüldüğünde, Ekonomik Reform Paketinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılara güven telkin eden, yatırım ortamının öngörülebilirliğini yükselten unsurlar içermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Reform Programında yer alan hedeflere yönelik adımların ivediyetle atılmasının, ülkemizin uluslararası yatırımlarda küresel rekabetçiliğinde önemli katkısı olacaktır.”