Yapı Kredi Bankası 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (2.05.2023)

Beklentilerin üzerinde sonuçlar. 15,00 olan hedef fiyat 15,30 olarak revize edildi.

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 15.30
Artış potansiyeli (%) 62%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 15.00

Yapı Kredi Bankası 1Ç23 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 12,640 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %28 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 11,259 milyon TL olan tahminimizin ve 11,261 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %74 oranında artarak %39,7 oranında rakiplerine kıyasla en yüksek maddi ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. (Bütçe: Yüksek %20).

Net faiz gelirleri ve faaliyet giderleri beklentimizden düşük gelmiştir. Ticari kar, diğer bankacılık gelirleri ve kredi karşılıkları ise beklentimizden yüksek gelmiştir. 3,9 milyar TL ticari kar, ve 1,605 milyon TL rekor yüksek iştirak geliri karlılığı desteklemiştir. Efektif vergi oranı %17 seviyesindedir.

Kredi-mevduat makasında görece zayıf performans, net ücret ve komisyon gelirlerinde bütçe üzeri gelişim, tüketici kredileri ve kredi kartları büyüme hızında yavaşlama, taksitli ticari kredilerde büyüme, vadesiz mevduatta sabit pazar payı, TL kredi mevduat rasyosunda rekor düşük seviye, güçlü tahsilatlar, rakiplerinin ve bütçenin oldukça altında rekor düşük kredi riski maliyeti, sektörde görülen trendin aksine faaliyet giderlerinde çeyreksel gerileme ve SYR oranlarında zayıflama çeyreğin ana unsurlarıdır.

Banka yönetimi 2023 yılı için operasyonel bütçesinde değişikliğe gitmemiştir ve yüksek %20 seviyesinin üzerinde özkaynak karlılığı öngörmektedir.

Hisse için pozitif bir etki bekliyoruz. 2023-2025 ücret ve komisyon gelirleri ve faaliyet giderleri tahminlerimizi yukarı yönlü, vergi karşılıklarını ise aşağı yönlü revize etmemiz sebebiyle net kar beklentilerimiz ortalama %4 artırıyoruz ve 15,00 TL olan hedef fiyatımızı 15,30 TL olarak güncelliyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %62 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2023T 1,9x F/K (Benzerlerine göre %25 iskontolu) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %28,6 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Kredi-mevduat makası gelişimi ile rakiplerinden negatif ayrışmaktadır. Kredi-mevduat makası çeyreksel bazda sert 345 baz puan zayıflamıştır. (AKBNK: -316bps, GARAN:-292 baz puan zayıflama). Bu şimdiye kadar bilanço açıklayan rakipleri arasında en sert zayıflamadır. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise çeyreksek bazda 402 baz puan zayıflayarak %5,6 seviyesine gerilemiştir.

Tüfe endeksli tahvil gelirlerini hesaplamada kullanolan oranın 4Ç22’deki %85’den %45’e revize etmesi sebebiyle bu kağıtların gelirlerinde çeyreksel %54 azalmıştır. Diğer bankalardan farklı olarak swap fonlaması nedeniyle 480 milyon TL gelir elde edilmiştir. Banka yönetimi 2023 yılı için swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının >%5 seviyesinde gerçekleşmesini modellemektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım