Yapı Kredi 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (05.02.2020)

Beklentilerin üzerinde sonuçlar

Tavsiye TUT
Hedef fiyat (TL) 3.20
Artış potansiyeli (%) 6%
Önceki Tavsiye TUT
Önceki hedef fiyat (TL) 3.20

Yapı Kredi Bankası 4Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 263 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %73 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 129 milyon TL tahminimizin ve 133 milyon TL piyasa beklentisinin %103 ve %98 üzerinde gerçekleşmiştir. Bankanın 12 aylık karı 3,600 milyon TL olup geçen yıla göre %22,9 azalarak %9 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, diğer gelirler ve diğer karşılıklar ile beklentileri aşan kredi karşılıkları ve faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net karı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 140 milyon TL tutarında ve sigorta idari para cezası için ayrılan karşılık ile düzeltildiğinde net kar rakamı 404 milyon TL seviyesindedir.

2020 beklentileri: Kredi/Mevduat:>105%, Sermaye Yeterlilik Rasyosu: >16%, TRY krediler: Yüksek %10, Net Faiz Marjı (Düzeltilmiş): >3.7% (+30 baz puan), Ücret ve Komisyon Gelirleri: Yüksek tek hane, Faaliyet Giderleri: Orta %10, TGA Rasyou: ~7%, Kredi Riski Maliyeti (net) beklentimiz 260 baz puan olup banka bütçesine göre daha muhafazakardır.

Rakiplerine göre zayıf çekirdek bankacılık gelirleri artışı, güçlü bireysel kredi büyümesi, taksitli ticari kredilerde daralma, vadesiz mevduat tabanında güçlü artış, TGA rasyosunda yüksek artış, yeniden yapılandırılan kredilerin ağırlığında yüksek artış, toplam kredi karşılık rasyosunda artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

4Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 3,20 TL olan hedef fiyatımızın %6 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,8x F/K (Benzerlerine göre %2 iskontolu) ve 0,55x F/DD çarpanlarıyla ve %12,2 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Marjlarda toparlanma. Swap maliyetleri ve Tüfe gelirlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 76 baz puan artarak %3,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki azalma (-%63) marjları negatif etkilerken kredi mevduat makası azalan fonlama maliyetleri çeyreksel bazda 119 baz puan (GARAN: 156 baz puan) iyileşmiştir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde hızlı artış. Ücret ve komisyon gelirlerinde muhasebesel bir değişiklik sebebiyle çeyreksel ve yıllık artış oranı %17,7 ve %32 olup banka bütçesinin bir hayli üzerindedir.

TGA rasyosunda yüksek artış, güçlü karşılıklar. 2020 yılında TGA hesaplarına intikal etmesi planlanan kredilerin 4Ç19’da transfer edilmesi sebebiyle TGA rasyosu 70 bp artarak %7,6 seviyesine yükselmiştir. (Bütçe: <%7). Ek olarak 4Ç19’da 818 milyon TL donuk alacak bilançodan silinmiştir. İkinci aşama kredilerin toplam krediler içindeki ağırlığı 110 bp azalarak %15,1 seviyesine gerilemiştir. Karşlıklar tarafında üçüncü aşama karşılık oranı 60 bp azalarak %62,5 seviyesinde gerilemiştir. Öte yandan ikinci aşama karşılık oranı ise 210 baz puan artarak %13,3 seviyesine yükselmiştir. Böylelikle bankanın toplam karşılık rasyosu 50 bp artarak %7,2 seviyesine yükselmiştir ve bu oran rakiplerine göre yüksektir. Son olarak toplam kredi riski maliyeti (net) 312 bp (GARAN: 298bp) seviyesindedir. (Bütçe: <300)

SYR’de hafif iyileşme. Bankanın ana sermaye yeterlilik rasyosu 10 baz puan iyileşerek %17,8 seviyesine ulaşmıştır. Çekirdek SYR ise çeyreksel bazda %14,6 seviyesinde sabit seyretmiştir.