Yapay zeka ve robotik sepeti: BOTZ

BOTZ ETF: Robotik ve yapay zeka teknolojisi para yapacak mı?

Tematik fonlar giderek önem kazanıyor. Belli ihtiyaçlara yönelik tasarlanan borsa yatırım fonlarının daha sık işlem görmesi de ilgiyi arttırıyor. Robotik ve yapay zeka odaklı olanlar daha kritik önem taşıyor. Meslek seçiminde bu kriterler önemli olacaktır: geleceğin istihdam yaratacak sektörlerinin katma değerli olması çalışan kalitesinin de artmasını gerektiriyor. İş hayatına yaklaştıkça bu tür raporlara odaklanmak değerlidir.

Borsa yatırım fonu içeriğine baktığımızda: ABD, Japonya, İsviçre firmalarının ağırlıklı pay aldığını görmekteyiz: %43+%35+%12= %90. Ardından gelen İngiltere, Norveç Finlandiya dikkat çekici olabilir çünkü İngiltere bu yarışta giderek geri kaldığını fark ediyor ve tedbirler almaya başlamıştır.

Kantitatif modelimize göre geçmiş verinin belirleyiciliği daha yüksektir: veri yaşı arttıkça, olgunlaşmakta ve geleceğe etkisi yakın geçmişe göre daha fazla olmaktadır. Bu bakış hızlı yükseliş ve düşüş analizleri için de kullanılabilir.

Dalgalanmalar ne yöne birikiyor? Mevsimsel akış?

Varlık değerlemesinde sadece fiyatın göreceli hali değil, aynı zamanda o duruma gelene dek yaşadığı dalgalanmaya da bakmak gereklidir. Daha tutarlı gelecek bakışı için bu gereklidir. Dalgalanmayı farklı zaman tanımları üzerinden de görebiliriz: tek/çift aylar, tek/çift haftalar, saatler gibi “dilimleme” metodları kullanılabilir. İşe ne kadar yararlı olduğunu ölçebildikten sonra tutarlı olanlar kabul edilir hale gelecektir.

BOTZ için geçmişe bakınca: Aralık 2022, ocak-şubat-mart 2023 dalgalanma ortalamalarının tüm zamanların ortalamasından 2 puan kadar yukarıda olduğunu görüyoruz: ~%28 – ~%26 farkı olarak belirtebiliriz. Hatta aralık 2022 verisini çıkartırsak, ortalamadan sapmaya ekstra puan eklenebilir: ~ %29.

Göreceli olarak yüksek dalgalanmanın fiyat hareketleri üzerinde “yıpratıcı” etkisi olmaktadır. Geçmişi yıpratan bu durum sonraki dönemlerde fiyat üzerinden risk iştahını söndürmektedir.

Her periyod için basit/üstel iki ortalama alarak haftalık veriler üzerinden tablo oluşturalım. Durum fotoğrafının gösterdiğini düşündüğümüz ipuçları üzerinde duralım: haftalık tablo

H05 H05 H010 HO10 HO20 HO20
28.57 28.44 27.02 27.40 25.58 25.82

 

HO50 HO50 HO100 HO100 HO200 HO200
22.83 25.19 26.94 25.36 26.90 25.68

Veri dalgalanmalarında yumuşama, ortalama büyüdükçe artmaktadır. Tablodaki tüm ortalamaların ortalamasını alırsak: 26,31 $

H05 H05 H010 HO10 HO20 HO20
    1,086     1,081     1,027     1,041     0,972     0,981

 

HO50 HO50 HO100 HO100 HO200 HO200
    0,868     0,957     1,024     0,964     1,022     0,976

İlginç değil mi? Haftalık ortalamaların, genel ortalamalardan puansal sapmaları farklı düzeylerde. Belli bir uyum, ahenk göstermiyor: 50 haftalık basit ortalamanın aşırı negatif sapması diğerlerine göre daha yüksektir. Bunu yaşlı veri olarak değerlendirirsek piyasanın tepki gücünün yükselmeye niyeti anlamına gelecektir.

Daha yaşlı veri gruplarını düşünürsek, geçmişten farklı olarak yukarı yönlü iştah katlanmaktadır.