XKMYA: 3 yıllık getiri düşük kaldı

Kimyasal Petrol Plastik Endeksi: XKMYA

Piyasada olumlu hava devam ediyor. Kurum raporları, köşe yazıları, medya içerikleri rüzgara göre hareket değiştirmeye başladı. Bir tür “kaçış noktası” olarak veri yoğunluğunun etkisinden bahsediliyor: bu da demektir ki tüm veri havuzunu veri olarak değerlendirmeyen ciddi piyasa etkileyicileri var. Bu değerlendirme eksikliğini normal karşılamalıyız çünkü bakış açılarını belirleyen oluşmuş analiz metodları olmaktadır. Hatta pek azı model kullanmaktadır ki ama onlar da oldukça eskimiştir ve piyasa gerçeklerini yakalamakta geri kalmamaktadırlar. Bu elbette yerli/yabancı yatırımcı sorunudur. Gerçeği daha iyi bakışla yakalama arayışını tavsiye etmeye devam ediyoruz.

Bu yazıda, tekil modelimize göre inceleyeceğimiz endeks farklı sektörleri barındırdığı için oldukça kalabalıktır. Hisse sayısı pek çok endeksinkine göre yüksektir. Durum bu olunca da endeks dalgalanması sektörel dalgalanmaları da kapsamaktadır.

Geleceği geçmişin bir izdüşümü üzerinden yakalayabilmek adına oldukça basit gösterimle görmeye çalışacağız. Modelin basit halini bu denklem üzerinden yakalamak mümkündür Raporlarımızdan alıntıların basitleştirilmiş hali olarak da düşünebilirsiniz:

c = a – b

c = gelecekteki performans beklentisi (yerli/yabancı beklentisi, raporlarda odak noktası)

a = model bazlı  uzak geçmiş piyasa davranışı

b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışı

—>  performans hızını belirleyen  a ve b olmaktadır

Kurallar

1)      a ve b ters yönlü hareket ederse uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar

a.       a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü)

b.      a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır   (satım yönü)

2)      Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar

Belli bir çizgide devamlılık sağlamak adına benzer söylemleri tekrarlamaktayız. “bugünden ileriye” benzeri ifademizin, sayısal olarak tam karşılığı yukarıdaki denklem üzerinden anlatılırsa “c” olmaktadır. Yani henüz oluşmamış ama beklentilerle, yorumlarla tahmin edilmeye çalışılan denklem çıkış değeridir.

Yine denklem üzerinden bakarsak: üç parametre üzerinden 4-5 farklı bakış açısı geliştirmek mümkündür. Zaten raporlarımızı zenginleştiren de bu bakış açıları olmaktadır.

İlgilendiğimiz sektörler endeksindeki mevcut duruma bakarsak: XKMYA endeksi % 6 prime yaklaşırken, son 1 ayda % 5 prime yaklaşmıştır. Bir başka deyişle: endeks 2021 getirisini esas olarak son 1 ayda yapmıştır. Bir trendin başlangıcı olabilir mi?

Bugünden ileriye bakarsak: C ne olur?

a parametresi: son 3-4 işlem gününde geçmişe göre daha hızlı yükseliş göstermiştir (matematik) .

b parametresi:  son 5 işlem gününde geçmişe göre daha hızlı düşüş göstermiştir (matematik).

Bu hareketlenme tempo kaybetmeden yönünü korumaya devam etmektedir. Durum bu olunca c parametresinde yükseliş basitçe belirtilen özet kurallar gereği devam edecektir.

Kurumsal portföy dağılımı da dinamiktir, düzenli gözden geçirilmesi ve sağlığına göre reçete odaklı rapor yazılması gerekmektedir.