Vestel Beyaz Eşya Hisse Yorumu / Ahlatcı Yatırım – (5.01.2024)

Vestel Beyaz Eşya, Pazar Çeşitlendirmesi Hedefi ve Güçlü Ar-Ge Yapılanması İle Ön Plana Çıkıyor

Öneri: “AL”
Son Fiyat (TL): 16,05
Hedef Fiyat (TL) 27,16
Getiri Potansiyeli: %69

Vestel Beyaz Eşya, sektöründe yer alan diğer rakiplerle birlikte yüksek çeşitliliğe sahip ürün gamıyla ön planda yer alan şirketlerden birisi konumundadır. Avrupa pazarında ön görülen resesyon ihtimallerine rağmen kapasite artırım çalışmalarını sürdüren şirket, böylece uzun vadeli büyüme projeksiyonu kapsamında pazar payını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Vestel Beyaz Eşya’nın toplam satışlarının yaklaşık %70’i ihracat yoluyla gerçekleşmektedir. 9A23: 68,9%. Türkiye’nin beyaz eşya ihracatının yaklaşık %40’ını gerçekleştiren Şirket’in en önemli pazarı Avrupa Bölgesi’dir. Şirket, tüm üretimini Manisa’da yer alan, Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de gerçekleştirmektedir.

Vestel Beyaz Eşya’nın toplam üretim adedi 2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3% oranında artmıştır. Vestel City’de toplam 410 bin m² kapalı alana sahip Vestel Beyaz Eşya 2023 yılındaki üretim kapasitesi yıllık 15,6 milyon adettir. Kapasite artırım programı kapsamında yeni bulaşık makinesi fabrikasının bina yatırımı ve yeni kurulan bir hattın devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Mevcut bulaşık makinesi fabrikasındaki üretim hatlarının yeni fabrikaya taşınma sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni fabrikanın ise 2024 yılı başı itibarıyla tam kapasiteye ulaşması beklenmektedir.

Vestel Beyaz Eşya, 2023 yılının ilk dokuz ayında toplam 99 milyon USD tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Yatırım harcaması içindeki en büyük paylar 32% ile bina, 28% ile makine ve teçhizat yatırımları, 23% ile kalıp ve 13% ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Şirket, Avrupa’daki güçlü konumuna ek olarak yeni girdiği pazarlarla birlikte, ürettikleri teknolojiyle dünyanın 163 ülkesine ulaşmıştır.

2024 yılında Vestel Beyaz Eşya’nın faiz artırım hamleleri sayesinde özellikle yılın ilk yarısında yurt içi talepteki olası zayıflıktan görece daha az etkilenmesini bekliyoruz. Buna neden olarak ise toplam satışlarının %70’inin ihracat yoluyla gerçekleştiriyor olmasını gösteriyoruz. Şirket ayrıca kapasite artırım çalışmalarını sürdürmekte ve 2024 yılı itibarıyla yeni fabrikasının tam kapasiteyle çalışmaya başlamasını beklemektedir.

Yurt dışı pazara ilişkin olası riskler ise Avrupa Bölgesi’nde son gelen verilere göre büyümenin yıllık bazda 0% düzeyinde bulunması (3Ç23:-0,1%) ve bu durumun 2024’de resesyon haline dönüşmesi ve bu görünümün öngörülenden daha uzun sürmesi ile Türk Lirası’nda ihracatı olumsuz etkileyecek düzeyde bir değer artışı olarak gösterilebilir. Ayrıca 2024 yılının ortalarına kadar enflasyonun yukarı yönlü seyrinin devam edeceği beklentisi ve kurdaki yükselişe bağlı olarak maliyetlerdeki olası artışların karlılık üzerindeki olumsuz etkileri de risk unsurları kapsamında değerlendirmemize alınmıştır.

İndirgenmiş Nakit Akım Analizi ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemlerini kullanarak gerçekleştirdiğimiz değerleme çalışmamız kapsamında Vestel Beyaz Eşya için daha önce 24 TL olarak hesapladığımız hisse başı değeri projeksiyon yılı, risksiz faiz oranı ve diğer güncellemelerle birlikte, 27.16 TL olarak revize ediyoruz. Bu hedef fiyat ile son kapanış fiyatına göre Vestel Beyaz Eşya 69% iskontolu işlem görmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Ahlatcı Yatırım