Vestel Beyaz Eşya 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (8.08.2022)

2Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 2Ç22 dönem net kârı yıllık %34, çeyreklik bazda %21 artarak 564mn TL’de bulunan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşerek 693mn TL oldu. Cari dönemde hâsılat yıllık %73, çeyreklik %39 artarak 7,55mlr TL ile 7,40mlr TL’de bulunan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi satışları önceki yılın aynı dönemine göre %120 artarak 2,36mlr TL, yurt dışı satışları ise %58’lik artışla 5,23mlr TL oldu.

2022/06 döneminde satışların coğrafi dağılımı incelendiğinde, %48’inin Avrupa ülkelerine, %31’inin yurt içine ve %22’sinin diğer ülkelere yapıldığı görülmektedir.

Satış ve üretim adetleri 2022/06 döneminde gerilemiştir

Şirket’in 2022/06 dönemi satışları TL bazında %77 büyümesine karşın adet bazında %3 gerilemiştir. Beyaz eşya üretimi yapan Şirket’in 2022/06 dönemi üretim adetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %3’lük bir gerileme olmuştur.

Faaliyet giderleri ve esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesindeki bozulma dikkat çekmektedir

Cari dönemde 6,03mlr TL’ye yükselen maliyetlerin çeyreksel bazda oransal olarak hâsılatın hafifçe üzerinde artmasına karşın yıllık bazda hâsılatın gerisinde kalması kâra olumlu yansımaktadır. Maliyet artışının tamamına yakınını ilk madde, malzeme ve mamul giderlerindeki 2,13mlr TL’lik artış oluşturmaktadır. Önemli kısmı nakliye, dağıtım ve depolama giderlerinden oluşan faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık %458 artışla 591,5mn TL’ye yükselerek kârı baskılamaktadır. Faaliyet giderleri oransal olarak hâsılatın oldukça üzerindedir. Net faaliyet kârı (NFK) yıllık %57, çeyreklik %27 artışla 929,8mn TL oldu. 2Ç22 döneminde esas faaliyetlerden (EFK) diğer giderler, kur farkı giderlerindeki artışın etkisiyle 479,7mn TL’ye yükselerek EFK kârını baskılamıştır. EFK yıllık %27, çeyreklik %29 gerileyerek 450mn TL oldu. Yıllık bazda %54 artışla 1,06mlr TL düzeyinde gerçekleşen FAVÖK 1,05mlr TL’lik beklentiyi bir miktar aşmıştır.

Kâr marjlarında hem çeyreklik hem de yıllık bazda gerileme görülmüştür

Kâr marjları incelendiğinde, faaliyet giderleri ve esas faaliyetlerden diğer giderlerden kaynaklı marjlarda yıllık ve çeyreklik bazda gerileme görülmektedir. 2Ç22 döneminde net kâr marjı yıllık 2,62 puan gerileyerek %9, EFK kâr marjı 8,08 puan gerileyerek %6 ve FAVÖK marjı ise 1,69 puan gerileyerek %14 oldu. Şirket’in nakit ve nakit benzerleri bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 187,7mn TL yükselerek 228,2mn TL oldu. Şirket’in yabancı para (YP) net varlık pozisyonu 2Ç22’de negatif bölgede kalmasına karşın -2,54mlr TL’den -624,3mn TL’ye geriledi. Buna karşın YP net finansal durum pozisyonu -3,32mlr TL seviyesinde bulunmaktadır.

2Ç22 finansalları bütününe baktığımızda; Şirket’in 2022/06 döneminde TL bazında satışların artmasına karşın üretim ve satış adetlerinin gerilemesi, faaliyet giderleri ve diğer giderlerin kâr üzerinde baskı oluşturmasını da göz önünde bulundurarak 2Ç22 finansallarını sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul