Vestel Beyaz Eşya 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (8.08.2022)

2Ç22 Bilanço Değerlendirmesi

Endeksin Üzerinde Getiri
Cari Fiyat: 9,18TL
12-ay Fiyat Hedefi: 14,00TL

Ertelenmiş vergi geliri net kar tarafını destekli & operasyonel sonuçlar

beklentilere paralel – Vestel Beyaz 2Ç22’de beklentilerin üzerinde 693mn TL net kar (+34% YoY) açıkladı (AK tahmini: 501mn TL ve Piyasa: 564mn TL). 135mn TL’lik net vergi geliri net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi oldu. Operasyonel sonuçlar ise beklentilere büyük ölçüde paralel gerçekleşti.

– 2Ç22 satış gelirleri beklentilere paralel yıllık %73 artışla 7,55 milyar TL oldu (Ak Yatırım: 7,52mlyr TL; Piyasa: 7,40mlyr TL). Vestel Beyaz’ın Türkiye satış gelirleri (2Ç22 ciro payı: %31; 2Ç21 ciro payı: %25) yıllık %120 artış gösterdi. İç pazardaki %7’lik daralmaya karşın, şirketin satış hacmi yüksek tek haneli artış gösterdi. İhracat gelirleri ise Euro bazında yıllık bazda %6 geriledi. Şirketin sene başında devreye aldığı yeni ihracat modelinde daha yüksek fiyatlarda ürün sattığı düşünüldüğünde ihracat gelirlerindeki karşılaştırılabilir düşüşün yaklaşık %11-12 seviyesinde olduğunu tahmin ediyoruz. Toplam ihracattaki payı 2Ç21’deki %12’ye kıyasla %7’ye düşen İngiltere satışları özellikle negatif etkilenmiş görünüyor, 5 büyük AB piyasasında ise pazar ise %8 daraldı. Şirket, bazı ihracat gelirlerinin yeni ihracat modeli kapsamında 3. çeyreğe sarktığını not etmiş. Bununla birlikte, edilen ertelenmiş gelirler 34mn EUR seviyesinde yatay kalmış gözüküyor.

– 2Ç22 FAVÖK beklentilere paralel yıllık bazda %54’lük artışla 1059mn TL’ye yükseldi (Ak Yatırım: 1087mn TL; Piyasa: 1047mn TL). FAVÖK marjı artan maliyet baskıları neticesinde yılık bazda 1,7 puan gerileme ile %14,0 oldu. Artan hammadde fiyatları (özellikle plastik) ve maliyet enflasyonu marjlar üzerindeki baskının temel sebebi.

– İşletme sermayesinin satışlara oranı 1Ç22’deki %9,4’den 2Ç22’de %11,9’a yükseldi. Artan iç piyasa satışları ticari alacak vadelerini bir miktar yukarı çekmiş gözüküyor. Şirketin Vestel Elektronik’ten (VESTL TI) net alacakları ile düzeltilmiş net borcu 2460mn TL seviyesine yükseldi (1Q22 net borç: 555mn TL). Net borç tarafındaki artışın temel sebepleri artan işletme sermayesi ihtiyacı, devam eden yatırımlar ve çeyrek içerisinde yapılan temettü ödemesi. Şirketin Vestel’den ticari olmayan net alacakları ise 2186mn TL’den -TRY2,4mn TL’ye geriledi.

Yorum: Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Türkiye’deki olumlu görünüm nedeniyle net satışlar beklentilerimize paralel gerçekleşse de ihracat tarafının bir miktar zayıf kaldığını düşünüyoruz. Vestel Beyaz için 12 aylık hedef fiyatımızı yeni makro tahminlerimiz ve 2Q22 gerçekleşmeleriyle güncelledik. Şirket için hedef fiyatımızı 14,0 TL’den 12,6TL’ye revize ediyoruz ve tavsiyemizi Endeksin Üzerinde Getiri olarak koruyoruz.

Kaynak: Ak Yatırım