Vestel Beyaz Eşya 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (1.03.2022)

Vestel Beyaz Eşya (VESBE TI) 4Ç21’de beklentilerle uyumlu operasyonel sonuçlar, beklentilerin üzerinde net kar

Değerlendirme: Sınırlı olumlu

Vestel Beyaz Eşya 4Ç21’de 4.910 milyon TL satış geliri (Konsensus: 5.004 milyon TL / Deniz Yatırım: 4.928 milyon TL), 884 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 946 milyon TL / Deniz Yatırım: 897 milyon TL) ve 413 milyon TL net kar (Konsensus: 190 milyon TL / Deniz Yatırım: 214 milyon TL) açıkladı. Şirket’in 4Ç21 FAVÖK rakamı beklentilerle uyumlu gelirken net kar rakamı ertelenmiş vergi gelirleri kalemindeki artışla beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Bu çerçevede sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

■ Vestel Beyaz Eşya’nın 4Ç21’de yurt içi satış gelirleri %32, yurt dışı satışları da kurun verdiği pozitif destek ile %50 büyüme göstermiş olup toplam satışları yıllık bazda %46 artarak 4.910 milyon TL’ye yükselmiştir. Satış gelirlerinin içindeki yurt içi ve yurt dışı satışların payı sırasıyla %18 ve %82 olarak gerçekleşmiştir.

■ FAVÖK yıllık %21 artışla 884 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK marjı ise yıllık 3,6 puan azalışla %18,0 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjında yaşanan daralmada artan enerji maliyetleri ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaların etkili olduğunu tahmin ediyoruz.

■ Şirket, 4Ç21’de faiz ve kur farkı giderleri ağırlıklı olmak üzere 482 milyon TL net finansman gideri kaydetti. Böylece, net kar rakamı yıllık %33 azalarak 413 milyon TL seviyesine düşüş kaydetti.

■ 2021 sonu itibariyle Şirket’in 1.222 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (3Ç21 sonu: 1,156 milyon TL). Net Borç / FAVÖK oranının 2021 sonu itibariyle 0,5x ile oldukça düşük bir seviyede olduğunu belirtmek gerekiyor.

■ Hatırlatmak gerekirse Şirket, 2020 yılsonunda 3 yıllık yeni bir yatırım programı açıkladı. Yönetim, Manisa fabrikasında yapılacak olan 160 milyon Euro yatırımla bu süre sonunda kapasitenin %52 artmasını planlamaktadır.

■ Genel değerlendirme: İhracat tarafında talepte artış ve kurun verdiği destek ciro ve FAVÖK’ü pozitif etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, yeni yatırım planı ile kapasite kullanım oranını arttırması ve yüksek verimliliği olan temettü şirketi olması da Şirket’in beğendiğimiz noktaları olarak ön plana çıkıyor. Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %14 gerisinde kalmıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7,4x F/K ve 5,0x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım