Ünlü Menkul Değerler Şirket Haberleri – (30.08.2013)

ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu’na,

Giriş

1. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Grup yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem konsolide finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

3. İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem finansal tabloların,Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla finansal pozisyonunu, altı aylık ara döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akışlarını Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilen finansal raporlama standartları (Bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Haluk Yalçın, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 29 Ağustos 2013

KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr

Finkafe'de Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir