Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Temmuz 2023

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Temmuz 2023

  • 2023 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 3,1 oranında azalışla 298,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,7 oranında azalışla 588,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar ABD doları iken 2023 Temmuz sonunda -290,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 13,3 oranında azalışla 111,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 3,3 oranında artışla 124,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 11,7 oranında artışla 50,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre % 24,3 oranında azalışla 154,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 3,6 oranında azalışla 89,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 2,3 oranında azalışla 28,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 32,0 oranında azalışla 0,8 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,5 artışla 42,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre % 5,4 oranında artarak 344,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 2,6 oranında artarak 42,7 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 4,4 oranında artarak 14,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 2,9 oranında artarak 57,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,2 oranında artarak 100,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası