Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Şubat 2023

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Şubat 2023

  • 2023 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 2,3 oranında azalışla 303,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 2,9 oranında azalışla 570,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -276,9 milyar ABD doları iken 2023 Şubat sonunda -267,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 8,8 oranında azalışla 117,4 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 2,7 oranında artışla 124,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 9,2 oranında artışla 49,1 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre % 11,5 oranında azalışla 147,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 1,4 oranında azalışla 91,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 8,7 oranında azalışla 26,3 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 4,3 oranında artışla 1,3 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 6,9 artışla 44,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre % 1,0 oranında artarak 331,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 1,5 oranında azalarak 39,7 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 21,2 oranında artarak 17,1 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 1,3 oranında azalarak 56,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,3 oranında artarak 101,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası