Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Ocak 2023

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Ocak 2023

  • 2023 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 0,6 oranında artışla 312,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 1,8 oranında azalışla 574,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -274,5 milyar ABD doları iken 2023 Ocak sonunda -262,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 2,6 oranında azalışla 125,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 3,8 oranında artışla 125,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 9,6 oranında artışla 49,3 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre % 9,8 oranında azalışla 150,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 1,1 oranında azalışla 92,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 10,8 oranında azalışla 25,7 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 0,2 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 6,4 artışla 44,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre % 2,0 oranında artarak 331,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 2,7 oranında artarak 41,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 15,0 oranında artarak 15,1 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 0,8 oranında azalarak 56,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,5 oranında artarak 101,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası