Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Nisan 2021

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Nisan 2021

  • 2021 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 4,4 oranında artışla 249,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 9,1 oranında azalışla 593,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -413,1 milyar ABD doları iken 2021 Nisan sonunda -343,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre % 5,7 oranında azalışla 88,0 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 15,5 oranında artışla 106,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 25,9 oranında artışla 52,8 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre % 26,8 oranında azalışla 161,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre % 6,5 oranında azalışla 110,0 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre % 24,6 oranında azalışla 22,0 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 13,0 oranında azalışla 7,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 2,8 artışla 47,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre % 2,4 oranında artarak 322,1 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre % 1,7 oranında artarak 33,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 1,5 oranında artarak 16,0 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 2,8 oranında artarak 66,0 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 97,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası