Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Mayıs 2020

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Mayıs 2020

  • 2020 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre % 10,3 oranında azalışla 227,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,8 oranında azalışla 562,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -343,7 milyar ABD doları iken 2020 Mayıs sonunda -334,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre % 14,0 oranında azalışla 90,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 12,3 oranında azalışla 83,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 5,6 oranında azalışla 44,8 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre % 2,9 oranında azalışla 155,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre % 17,0 oranında azalışla 112,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre % 30,2 oranında azalışla 22,7 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 51,0 oranında azalışla 7,6 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 2,1 azalışla 48,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre % 2,4 oranında azalarak 293,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre % 7,3 oranında azalarak 32,2 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 13,2 oranında artarak 15,4 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 6,5 oranında azalarak 62,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 3,5 oranında azalarak 93,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası