Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Haziran 2023

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Haziran 2023

  • 2023 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 4,8 oranında azalışla 293,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,4 oranında azalışla 546,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -301,6 milyar ABD doları iken 2023 Haziran sonunda -252,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 15,7 oranında azalışla 108,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 2,0 oranında artışla 123,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 11,6 oranında artışla 50,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre % 37,7 oranında azalışla 118,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 8,2 oranında azalışla 85,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 21,8 oranında azalışla 22,5 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 29,1 oranında azalışla 0,9 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4,8 artışla 43,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre % 4,7 oranında artarak 342,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 0,6 oranında artarak 41,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 5,3 oranında artarak 14,9 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 4,8 oranında artarak 59,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,1 oranında azalarak 100,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası