Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Eylül 2023

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Eylül 2023

  • 2023 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 1,4 oranında azalışla 304,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,6 oranında azalışla 602,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,7 milyar ABD doları iken 2023 Eylül sonunda -298,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 5,1 oranında azalışla 122,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 1,4 oranında azalışla 119,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 3,1 oranında artışla 46,4 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre % 20,2 oranında azalışla 163,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 3,5 oranında artışla 96,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 11,4 oranında artışla 32,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 7,3 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4,7 artışla 43,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre % 4,7 oranında artarak 342,5 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 2,9 oranında azalarak 40,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 12,3 oranında artarak 15,9 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 7,7 oranında artarak 60,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,8 oranında azalarak 100,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası