ULKER: Dönemsel davranışlar

ULKER: Tablonun iki yarısı

Yazılarımızda kullandığımız kavramların anlamını yüzeysel kullanmadığımız için başlıktaki ifadede farklı noktaya işaret etmektedir: dönemselliği belirleyen hissenin bilanço hareketleri değil piyasadaki sermaye akımlarıdır. Bu akımları klasik model anlayışı ile erken aşamada yakalamak mümkün olmadığı için, amaca hizmet edecek ve matematik araçları kullanan sayısal yöntemler üretilmelidir. Yani sıfırdan, benzersiz üretimle fark yaratabilmek gereklidir. Sorumlu okur geçmiş ve geleceği yazıları kıyaslayarak görebilir. Piyasada gerçekleşenler her zaman gereken cevabı vermiştir. Üzerine yoruma gerek yoktur. Yapılacak olan geleceğe yönelik bulgu üretimine devam etmek olmalıdır. Beklentinin bu yönde artan şekilde oluştuğunu farkındayız.

ULKER de benzer şekilde davranarak değişen sermaye akımlarının algısı sonucu yönünü belirlemektedir. Belli dönemlerin sıkışma hallerinin bir beklentinin sonucunda olduğunu düşündüğümüz çoğu vakada piyasa bakışının genelde ters yönde olduğunu görmek bizi her zaman doğrulamayabilir. Buna rağmen önemli bir tespiti ortaya koymaktadır: piyasa genelinde halen eski tip bakışla yeniyi anlama kaygısından öte zorlanacak şekilde verimli kalma anlayışı hakimdir. Bu şekilde refah artışı beklenemez. Kalkınma düşüncede başlar, uygulamada devam eder.

Zamanın ruhuna uygun sermaye akım davranışları yeterince olgunlaştığında (zaman çerçevesine göre) döngüyü devam ettiriri veya yenisini oluşturur. Zaman içindeki davranış şekli geleceği belirlemektedir. Bunun için de farklı zaman çerçevelerinden bakarak, farklı yatırımcı tipi için yaklaşımları ortaya çıkarmak gereklidir.

Aylık bakış : 2021 ortasına hazırlık mı?

ULKER için aylık gelişimi tablonun 2 yatısı üzerinden bakınca bir hazırlığı hissediyor olabiliriz. Bu hissiyatı sayısal yöntemlerle oluşturulan model belirlemektedir. Yanlış algının döneceğini piyasa sermaye akımları doğrulama görevindedir. Aylık bazda kazançların dağılımı giderek geometrik kırılma bazlı geliştiği için heyecan katlanmaktadır. Temelinde kırılma olan her akım hareketi dikkat çekmelidir. Modellerde yer bulmalıdır. Algoritma için üretilen değerler açısından bakarsak da son 2 ayın genel değer dağılımını olumlu etkilediğini belirtebiliriz. Gelecekte daha fazla önemsenecek olan iz geçmişte oluşmuştur : 2018 aylarındaki aşağı yönlü kırılma aslında algoritmanın farklı açıdan güçlenmesini sağlamıştır. Oluşan algoritma değerleri tüm dağılım içinde önemli bir hareketlenme üretmemiş olsa da, dağılımın en iyi değerlerine yaklaşma eğiliminde olması gelecekle ilgili ipuçları vermektedir.