Türkiye’yi odağına alan yatırım finansmanı şirketi Ethos’tan sürdürülebilir projelere destek

2024’e kadar 250 milyon, 2024 yılı sonuna kadar ise 516 milyon dolar yatırım hedefiyle Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerinin kapsamını büyüten küresel proje finansmanı şirketi Ethos, 2020’den bu yana uygulamakta olduğu ‘’Sürdürülebilir Finansman’’ ve ‘’Kurumsal Hayırseverlik’’ programlarıyla çevresel, sosyal ve yönetişimsel konulara öncelik veren şirketlere özel finansman olanakları sunuyor. Eğitim, sağlık ve iklim değişikliği konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bugüne dek toplam 56,2 milyon dolar hibe sağlayan Ethos, üretim süreçlerinden başlayarak tüm ticari faaliyetlerinde sürdürülebilirlik odaklı uygulamalara imza atan Türk şirketlerini ayrıcalıklı finansman imkânlarından yararlandırmayı hedefliyor.

Türkiye girişim ekosistemine en fazla yatırım yapan yabancı yatırımcılar listesinin başında gelen ABD merkezli borç finansmanı şirketi Ethos Varlık Yönetimi, önümüzdeki dönemde Türkiye merkezli yatırımlarını büyütmeyi planlarken, finansman desteği vereceği yatırımlarda sürdürülebilirlik kriterlerine odaklanıyor.

2023’ün yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki yerli şirketlere yaptığı yatırım, ülkeye yurtdışı kaynaklı gelen diğer yatırımlar toplamının yüzde 60,3’ünü oluşturan Ethos, Türkiye’de sanayi, turizm, tarım, inşaat, madencilik, telekomünikasyon ve hizmet sektörlerindeki büyük ölçekli projelere 2024’e kadar 250 milyon dolar, 2024 yılı sonuna kadar da 516 milyon dolar finansal destek sağlamayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik, imalattan nakliyeye her sektörün gündeminde olmak zorunda

‘’ABD, Brezilya, İngiltere, Meksika ve Türkiye’yi içine alan coğrafyada faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmayı hedeflerken Güneydoğu Asya ve Hindistan pazarlarında da büyümeye odaklanıyoruz’’ diyen Ethos CEO’su Carlos Santos, Ethos’un sürdürülebilir yatırımlar politikasında belirleyici unsurun şirketlerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) İlkelerine yönelik yaklaşımı olduğunu kaydetti. alanlardaki uygulamaları olduğunu kaydetti. Santos, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü;

‘’Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde bir malın üretiminden tüketiciyle buluşmasına giden süreçlerde mevcut paradigmaların değişimini zorunlu kılıyor. Bir yatırımcı olarak üretimde sıfır emisyon hedefli projelere finansman sağlarken sadece imalat sektörü, tarım veya nakliye sektörleri ile sınırlı kalamazsınız. Net sıfır emisyon hedeflerinin tüm ekonomik aktiviteyi kapsaması gerekiyor. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve tamamen önlenmesinin yanı sıra, karbon yakalama ve depolama teknolojileri, sentetik yakıtlar ve orman varlığını korumaya yönelik yeniden ağaçlandırma projeleri ve benzerlerinin farklı sektörlerin iş süreçlerine entegre edilmesi gerekiyor’’.

Ethos Varlık Yönetimi CEO’su Carlos Santos, ‘’Yatırım firmalarının, yatırım politikalarına ve kararlarına belirli bir düzeyde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim filtreleri ve kriterleri koymaları halinde, sektörleri, kurumları sürdürülebilirlik odaklı politikalar benimsemeye zorlayacaklarına inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir projelere özel finansman seçenekleri

Sürdürülebilir Finansman ve Kurumsal Hayırseverlik olmak üzere iki program yürüttüklerini belirten Carlos Santos şöyle devam etti;

‘’Yatırım kararlarımızı ve kredi kriterlerimizi projelerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki politikalarına bağlı olarak belirliyoruz. ESG ilkelerini takip eden ve gerçekleştiren firmalara yönelik önemli teşvikler sağlıyoruz. Bu çerçevede başlattığımız Sürdürülebilir Finansman programı kapsamında, ESG hedeflerine ulaşan ve ölçülüp sayısallaştırılabilen projelere verdiğimiz her finansmanda faiz oranında %0,5 oranında indirim uyguluyoruz. Bununla da yetinmiyor; Kurumsal Hayırseverlik politikalarımız çerçevesinde eğitim, iklim değişikliği, sağlık ve azınlıklar konularında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına proje başına %75’e varan oranlarda hibe desteği sunuyoruz’’.

Sivil toplum projelerine toplam 56,2 milyon dolar hibe

Kurumsal Hayırseverlik programını 2020’den bu yana uyguladıklarını belirten Ethos CEO’su Carlos Santos, ‘’Kuruluşumuzdan bu yana uzun vadeli sürdürülebilir hedeflere odaklandık. Ticari kârın yanı sıra değerler ve etik odaklı politikamız gereği yıllık kârımızın %8’ini eğitim, sağlık, iklim değişiklikleri ve azınlıklara odaklanan vakıf ve derneklere bağışlıyoruz.  Bu kapsamda bugüne kadar 56,2 milyon dolar tutarında hibe yarattık.  Dünya genelinde bu çerçevede son üç yılda desteklediğimiz proje sayısı 10’a yaklaştı.  2021 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığımız 76 milyon dolar yatırımdan yararlanan şirketler arasında sürdürülebilirlik kriterlerini destekleyen ve üretim süreçlerine dahil eden firmalar yer alıyor’’ dedi.

2024 yılı sonuna kadar Türkiye’de 516 milyon USD yatırım yapma hedeflerinin olduğunu vurgulayan Santos, ‘Türkiye odaklı yatırım hedefleri kapsamında temel kriterimiz sürdürülebilir kalkınmaya değer katan Türk şirketlerini Ethos’un ayrıcalıklı finansman olanaklarından yararlandırmak olacak’’ dedi.

‘’Sürdürülebilirliği gündemine alan Türk şirketlerine desteğimiz sürecek’’

Carlos Santos sözlerini şöyle tamamladı;

‘’Bu şirketler arasında bulunan Uğur Tekstil doğal veya geri dönüştürülmüş liflerden biyolojik olarak parçalanabilen bileşenler kullanarak sürdürülebilir kumaşlar üretmeyi hedefliyor.  Yatırım desteği verdiğimiz HGI, tamamı yeşil enerji desteğine ve elektrik şirketine bağımlılığın azaltılmasına dayanan bir otel geliştirme projesi olarak dikkat çekiyor. Yatırım finansmanı sağladığımız bir diğer Türk şirketi Kozon, ESG odaklı üretim tekniklerine dayalı tarımsal ticarete ve yeşil ekonomiye yatırımlarını sürdürüyor. Servislet ve REM People ise ESG ilkeleri ve sosyal etki anlamında çok net stratejilere, politikalara ve hedeflere sahip Türk firmaları olarak destek verdiğimiz güçlü markalar arasında yer alıyor’’.