Türkiye’nin kredi notu makroekonomik gücünü yansıtmıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in notu indirmesiyle “Ba1” kredi notu grubunda yer alan ülkeler arasına katılan Türkiye, makroekonomik göstergeler açısından bakıldığında Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüklüğü ve büyüme oranıyla öne çıkıyor.

Ekonomik göstergelerin ve piyasaların Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi öncesi seviyelere kısa sürede dönmesine rağmen Türkiye’nin “yatırım yapılabilir” seviyedeki notunu değiştiren Moody’s, Macaristan, Azerbaycan, Rusya, Portekiz, Kosta Rika, Paraguay, Guatemala ve Fas’ın da kredi notunu “Ba1” seviyesine çekmişti.

Moody’s, Macaristan’ın uzun vadeli kredi notunu 16 Eylül 2016’da, Portekiz’in 3 Temmuz 2016’da, Azerbaycan’ın 29 Nisan 2016, Rusya’nın 22 Nisan 2016’da, Kosta Rika’nın 25 Şubat 2016’da, Paraguay’ın 20 Mart 2015’de, Guatemala’nın 20 Haziran 2014’te ve Fas 23 Mart 2010’da “Ba1” seviyesine indirmişti.

Moody’s’in not çizelgesine göre, üst seviye yatırım yapılabilir grubunda bulunan ülkeler “Aaa”, ” Aa1″, “Aa2” ve “Aa3” kredi notlarıyla derecelendiriliyor. Orta seviye yatırım yapılabilir grubundaki ülkelerin kredi notları “A1”, “A2” ve “A3” şeklinde belirlenirken, alt seviye yatırım yapılabilir grubundaki ülkeler “Baa1”, “Baa2” ve “Baa3” olarak sıralanıyor. Moody’s için bu seviyenin altı “yatırım yapılamaz (çöp)” seviye olarak adlandırılıyor. Bu gurupta ise sırasıyla “Ba1”, “Ba2”, “Ba3”, “B1”, “B2”, “B3”, “Caa”, “Ca” ve “C” notları bulunuyor.

Moody’s, cuma akşamı Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 18 Temmuz’da başlatılan negatif izleme sonucu “Baa3″ten “Ba1″e revize edildiğini bildirdi.

– Türkiye, makroekonomik göstergelerde diğer ülkelerden daha iyi

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, notları düşürülen ülkeler küresel konjonktürel dalgalanmalara karşın makroekonomik göstergelerini geliştirmeye devam ediyor. Türkiye ise bu ülkelerle kıyaslandığında özellikle IMF’nin 2016 yılı büyüme tahminlerine bakıldığında, büyüme oranı, GSYH büyüklüğü ve toplam yatırımlarda dikkati çekiyor.

Bu yıl ulaşılması beklenen GSYH rakamlarına bakıldığında Türkiye 751,2 milyar dolarla, 1 milyon 132,7 milyar dolarlık milli gelire sahip Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Portekiz’in 205 milyar dolar, Macaristan’ın 117,7 milyar dolar, Fas’ın 108 milyar dolar, Azerbaycan’ın 35,1 milyar dolar, Kosta Rika’nın 56,9 milyar dolar, Guetamala’nın 68,1 milyar dolar ve Paraguay’ın 26,8 milyar dolar GSYH büyüklüğüne sahip olması bekleniyor.

Söz konusu ülkelerin 2016 yılı büyüme oranlarına bakıldığında da Türkiye yüzde 3,8’le, Azerbaycan (yüzde eksi 3), Fas (yüzde 2,3), Macaristan (yüzde 2,3), Paraguay (yüzde 2,9), Portekiz (yüzde 1,4) ve Rusya (yüzde eksi 1,8) arasında öne çıkıyor. Toplam yatırımın GSYH’ye oranında Türkiye yüzde 19,1 ile Portekiz (yüzde 14,5), Paraguay (yüzde 16,3) ve Guetamala’dan (yüzde 12) iyi durumda.

Öte yandan, yüzde 30,7’lik kamu borcunun GSYH içindeki payı göstergesinde de Türkiye’nin bu grupta yer alan Rusya, Paraguay ve Guatemala hariç tüm ülkelerden öne çıktığı dikkati çekiyor.

IMF’nin 2016 yılı tahminlerine göre, grubunda yer alan ülkeler için büyüme oranı, GSYH büyüklüğü, toplam yatırım ile borç/GSYH oranı rakamları şöyle;

 

Büyüme (%) GSYH (milyar dolar) Toplam yatırım/GSYH (%) Borç/GSYH (%)
Azerbaycan -3 35,1 25,9 40,1
Fas 2,3 108 34,4 64,3
Guatemala 4 68,1 12 24,2
Kosta Rika 4,25 56,9 19,1 45
Macaristan 2,3 117,7 22,4 74,8
Paraguay 2,9 26,8 16,3 26,6
Portekiz 1,4 205 14,5 127,9
Rusya -1,8 1.132,70 21,3 18,4
Türkiye 3,8 751,2 19,1 30,7

 

Bloomberg HT