Türkiye’de vergi sistemi ve seçim sonrası olasılıklar

Seçimlerden sonra vergilendirme kompozisyonundaki değişimi daha çok doğrudan vergiler tarafında bekleyebiliriz.

Vergi tahsilatı kamu maliyesinin en önemli gelir kalemini oluşturup, ülkelerin büyümesine katkı sağlar.

Örneğin çok karmaşık bir vergi sistemine sahip olan Brezilya’nın 2023 yılında gerçekleştirdiği vergi reformuyla büyümesine sekiz yılda yüzde 2,39 katkı sağlayacağı haberi servis edildi. Hatta bu haber G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında Kristalina Georgieva’nın konuşmasına kadar girmiş, vergi tabanını genişletme konusunda diğer ülkelere Dünya Bankası’yla iş birliği çağrısı yapılmıştır.

Türkiye’deki vergi yapısına bakıldığında; gelirler, harcamalar ve servet üzerinden olmak üzere üç ana kalemin mevcut olduğu ve bunlardan harcama kaynaklı olanların ise Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), harçlar, BSMV, gümrük vergisi gibi dolaylı vergilerden oluştuğu görülmektedir.

Vergi sistemimizde en çok dolaylı vergiler tartışılıyor

Vergi sistemimizde en çok tartışılan ve tersine artan oranlı bir vergi çeşidi olarak gelir dağılımına da bozucu etki yapan dolaylı vergilerdir.

Son 10 yılda dolaylı vergilerin toplam vergi içindeki payı yaklaşık yüzde 65 gibi bir orana denk gelmektedir. Diğer taraftan dolaylı vergiler tahsili en kolay vergiler olması nedeniyle yıllar boyu gelişmiş ülkeler tarafından gelişen ülkelere tavsiye edilmiş bir yapıdadır.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!