Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi çalışmaları başladı

14 Kasım 2018 tarihi kariyerimin önemli dönüm noktalarından biridir.

İzleyici olarak katıldığım Türki­ye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ana te­ması “Gelecek”ti. Borsa aracı kurumların­da çalıştığım 20’nci yılımın içindeydim ve katıldığım paneller ile birlikte sektöre bakış açım değişti. İş süreçlerindeki değişim, ya­tırım dünyasının dijital dönüşümü, yapay zekâ, robotik süreç otomasyonları, gelece­ğin meslekleri gibi başlıklarda anlatılanlar­dan gördüm ki kariyerimi teknoloji odaklı olarak değiştirmeliyim.

Ve değiştirdim.

O gün verdiğim kararın ne kadar doğru ol­duğunu bugünkü gelişmeler ışığında tekrar tekrar teyit ediyorum. Şu anda içinde bu­lunduğum ekosistemde, finans kurumları ve yatırımcılar için dijital deneyimlerini ta­sarlıyoruz. Bunun bana hissettirdiği değer yaratma duygusu benim için çok kıymetli.

Bu değişiklik sayesinde o gün hayatımı şe­killendiren kongrede, 2019’dan itibaren içe­rik komitesinde yer alma onuruna da eriş­tim. Şöyle ki, 2021 yılındaki kongrenin ana teması olan “Yeniden Birlikteyiz” için sözü ve müziği bana ait olan bir şarkı besteledim ve seslendirdim. Kongre boyunca bu şarkı­nın çalınması benim için büyük bir onurdu. 2022 yılında da kongrenin ana temasına, bu köşenin de adı olan “Finansın Ötesi” öneri­siyle katkı sağladım.

Toplamda 18 panel olacak

Büyük bir keyifle yer aldığım kongren içe­rik komitesinin 2023 yılı çalışmaları ise şimdiden başladı. 7’nci Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin bu sene Dünya Yatı­rımcı Haftası ile birleştirilerek ekim ayının ilk haftasında, hibrit olarak gerçekleştiril­mesi planlanıyor. Kongrede geçtiğimiz yıla paralel olarak yine 4 panelist, 1 konuşmacı formatı ile ilerlenmesi ve toplamda 18 panel olması öngörülüyor. Türkiye Sermaye Piya­saları Birliği’nin değerli yöneticilerinin mo­deratörlüğünde gerçekleştirdiğimiz komite toplantılarında Borsa İstanbul, Merkezi Ka­yıt Kuruluşu, Takasbank, Türkiye Bankalar Birliği gibi sektörün önemli paydaşlarının yanında üye kurumların yöneticileri ve sek­töre yıllarca emek vermiş deneyimli isimler yer alıyor.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!