Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi / Ocak 2024

Rapora göre;

İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)

2024 yılı Ocak ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1740 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilmiştir.

2024 yılı Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 102,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 100,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası