Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi / Haziran 2020

Rapora göre;

2020 yılı Haziran ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1740 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2020 yılı Haziran ayında RKGE, bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks bulunmamaktadır.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 16,3 puan artarak 89,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası