Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı / Kasım 2019

Rapora göre;

2019 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1786 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası