Türkiye Cari Açık Rakamları / Şubat 2022

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Şubat 2022

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.707 milyon ABD doları artarak 5.154 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21.845 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3.902 milyon ABD doları artarak 6.003 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2.167 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon ABD doları artarak 1.608 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon ABD doları artarak 1.235 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 387 milyon ABD doları azalarak 821 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon ABD doları azalarak 62 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 765 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 228 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 551 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 1.000 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.180 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 1.981 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2.476 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 911 milyon ABD doları ve 174 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 244 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 2.218 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası