Türkiye Cari Açık Rakamları / Ocak 2024

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Ocak 2024

Cari İşlemler Hesabı

 • Ocak ayında cari işlemler hesabı 2.556 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.595 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.448 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.792 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.195 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 856 milyon ABD doları ve 44 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.086 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.422 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.063 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 3 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 1.699 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.702 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 6.207 milyon ABD doları net azalış olmuştur.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası