Türkiye Cari Açık Rakamları / Ocak 2023

Cari İşlemler Hesabı

 • Ocak ayında cari işlemler hesabı 9.849 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.602 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12.431 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.164 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.454 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi kalemi 381 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 223 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 490 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2.750 milyon ABD doları net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 690 milyon ABD doları ve 469 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışlardır.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.058 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 2 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1.637 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.635 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon ABD doları ve 947 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 548 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 9.341 milyon ABD doları net azalış olmuştur.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası