Türkiye Cari Açık Rakamları / Ocak 2022

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Ocak 2022

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5.336 milyon ABD doları artarak 7.112 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20.223 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6.425 milyon ABD doları artarak 8.333 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1.251 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 1.487 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 975 milyon ABD doları artarak 1.631 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 891 milyon ABD doları artarak 1.494 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları azalarak 360 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Bir önceki yılın aynı ayında 26 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 50 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 766 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 352 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 104 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.651 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 117 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 196 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 496 milyon ABD doları ve 84 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 83 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 942 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası