Türkiye Cari Açık Rakamları / Nisan 2023

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Nisan 2023

Cari İşlemler Hesabı

 • Nisan ayında cari işlemler hesabı 5.404 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 480 milyon ABD doları açık vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.016 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.915 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.198 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.292 milyon ABD doları ve 11 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 784 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.204 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon ABD doları ve 6 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 159 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon ABD doları ve 800 milyon ABD doları net geri ödeme yapmıştır.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 142 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon ABD doları ve 107 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 8.163 milyon ABD doları net azalış olmuştur.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası