Türkiye Cari Açık Rakamları / Mayıs 2023

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Mayıs 2023

Cari İşlemler Hesabı

 • Mayıs ayında cari işlemler hesabı 7.933 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.283 milyon ABD doları açık vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10.480 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.858 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.050 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi kalemi 1.320 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 9 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 89 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.412 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon ABD doları ve 90 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 52 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, diğer sektörler 102 milyon ABD doları net geri ödeme yapmıştır.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.014 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 59 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 63 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 4 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 49 milyon ABD doları net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 725 milyon ABD doları ve 37 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 16.578 milyon ABD doları net azalış olmuştur.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası