Türkiye Cari Açık Rakamları / Eylül 2023

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Eylül 2023

Cari İşlemler Hesabı

 • Eylül ayında cari işlemler hesabı 1.876 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.118 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.657 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6.253 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.033 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.018 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.429 milyon ABD doları ve diğer sektör 400 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.258 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 252 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 414 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, diğer sektörler ve Genel hükümet sırasıyla 1.632 milyon ABD doları, 354 milyon ABD doları ve 152 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 7.663 milyon ABD doları net artış olmuştur.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası