Türkiye Cari Açık Rakamları / Ekim 2022

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Ekim 2022

Cari İşlemler Hesabı

 • Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8.643 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.463 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6.702 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.184 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi kalemi 652 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 54 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.
 • Bunun sonucunda, Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığı 38.176 milyon ABD doları olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43.041 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 743 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 302 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 417 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.394 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışken; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2.500 milyon ABD doları ve 22 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.651 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 483 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.418 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 557 milyon ABD doları net geri ödeme; Genel Hükümet ve diğer sektörler ise, sırasıyla 93 milyon ABD doları ve 133 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 5.059 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası