Türkiye Cari Açık Rakamları / Aralık 2021

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Aralık 2021

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, 2020 yılının Aralık ayına göre 401 milyon ABD doları artarak 3.841 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14.882 milyon ABD doları olmuştur.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2020 yılının Aralık ayına göre 1.625 milyon ABD doları artarak 4.989 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2020 yılının Aralık ayında 700 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2.279 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2020 yılının Aralık ayına göre 1.122 milyon ABD doları artarak 1.710 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 689 milyon ABD doları artarak 1.306 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020 yılının Aralık ayına göre 37 milyon ABD doları artarak 666 milyon ABD doları olmuştur.
 • 2020 yılında 35 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, 2021 yılının aynı ayında 104 milyon ABD doları net giriş gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlarda 739 milyon ABD doları net giriş gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımlarında 2.010 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydedilmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.001 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 226 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 72 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.711 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.364 milyon ABD doları artış ve Türk Lirası cinsinden 526 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 838 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 48 milyon ABD doları ve 1.692 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 243 milyon ABD doları geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 13.781 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

YIL SONU GÜNCELLEMELERİ

 • “Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2017 yılından itibaren birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkilemiştir.
 • Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2017 yılında 312 milyon ABD doları, 2018 yılında 162 milyon ABD doları, 2019 yılında 145 milyon ABD doları, 2020 yılında 52 milyon ABD doları ve 2021 yılının Ocak-Kasım dönemi için 527 milyon ABD doları güncellenmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası