Türkiye Cari Açık Rakamları / Ağustos 2022

Cari İşlemler Hesabı

 • Bir önceki yılın Ağustos ayında 1.075 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 3.112 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 40.889 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.816 milyon ABD doları artarak 9.700 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 4.971 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 6.276 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi (*) kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.515 milyon ABD doları artarak 7.236 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1.432 milyon ABD doları artarak 5.132 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 152 milyon ABD doları azalarak 685 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
 • İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 milyon ABD doları azalarak 37 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 812 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 761 milyon ABD doları net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 28 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.750 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 972 milyon ABD doları artış ve Türk lirası cinsinden 78 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 894 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon ABD doları ve 2.441 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 260 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 10.786 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.

(*) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28.09.2022 tarihinde yayımlanan “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2021” bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2020 ve 2021 yılları için revize edilmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası