Turkcell 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (22.08.2023)

“Turkcell’in 2Ç2023 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 3.161mn TL ile Piyasa Beklentisine Paralel Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 56,85 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 80,10TL

Turkcell’in 2023 2. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 3.161mn TL ile hem 2.989mn TL’lik beklentimizin hem de 2.955mn TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiştir. 2Ç2022’de şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.858mn TL idi.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6A2023 ana ortaklık net dönem karı 5.978mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022’nin aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 2.661mn TL düzeyindeydi.

Şirketin 2023 2. çeyrek toplam hasılatı 2022 2. çeyreğe göre %73,5 artışla 21.651mn TL olmuştur. Bu artış temel olarak, temel olarak hızlanan ARPU ve dijital iş servisleri ile techfin işinin pozitif katkılarıyla sağlanmıştır. Toplam maliyetler %49 artarken, brüt kar %134,7 artışla 8.377mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 10,1 puan artarak %38,7 olmuştur.

2Ç2023 operasyonel giderleri 2022’nin aynı dönemine göre %76,4 artmıştır. 2Ç2023’de diğer faaliyetlerden 5.491mn TL net gelir kaydedilmiştir. (2Ç2022’deki diğer faaliyet gelirleri net 1.863mn TL idi.) Böylece, faaliyet karı 2Ç2022’deki 4.509mn TL’den 2Ç2023’de 12.238mn TL’ye yülselmiştir.

Diğer taraftan Şirket’in 2023 yılı 2. çeyrek FAVÖK’ü 2022’nin aynı dönemine göre %89,3 artışla 9.523mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise 3,7 puanlık artışla %44 olarak gerçekleşmiştir. 2.872mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden net gelir, 212mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider ile 1mn TL’lik iştiraklerden karlar sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 14.898mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 2Ç2023 net finansman giderleri 11.242mn TL olmuştur. 2Ç2022’deki net finansman gideri 3.377mn TL idi. 496mn TL’lik vergi gideri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 2Ç2022’ye göre %250,8 artarak 3.161mn TL olmuştur.

Turkcell’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 51,40TL’den 80,10TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım