Turkcell 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (18.08.2023)

Turkcell (TCELL) 2Ç23 döneminde 3.161 Milyon TL net kar elde ederek piyasa beklentisinin üzerinde bir kar elde etti.

Kapanış Fiyatı: 53,65 TL
Hedef Fiyat: 88 TL

Piyasa beklentisi Turkcell’in 2023 yılının 2. Çeyreğinde 2.959 Milyon TL net kar elde etmesi yönündeydi. Beklentilerden pozitif ayrışan net karda, güçlü ciro artışı ve ciro artışı oranında artmayan maliyetlere ek olarak artan abone sayısı ve istikrarlı fiyat düzenlemeleri etkili oldu. Bunların yanı sıra hızlanan ARPU (Mobil Abone Başına Elde Edilen Aylık Gelir), techfin işinin pozitif katkısı etkili oldu. Şirketin net karını destekleyen bir başka etken ise yatırım faaliyetlerinden gelirler ve diğer faaliyet gelirleri oldu. Turkcell’in net kar marjı 2Ç23 döneminde %15,1 olurken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,20 puan geriledi.

%72 Artan Ciro… Turkcell’in satış gelirleri 2Ç23 döneminde 20.915 Milyon TL olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %72 artarken, çeyreklik bazda %25’Lik artış kaydetti. Turkcell’in abone sayısı çeyreksel bazda net 234 Bin artış gösterdi. Bunun yanı sıra çeyreksel bazda net 404 bin mobil faturalı abone kazanımı gerçekleşti; faturalı abone oranı %70 oldu. Çeyreksel bazda net 33 bin sabit abone kazanımı elde edildi; çeyreklik net 40 bin fiber abone kazanımı gerçekleşti. Satışları destekleyen bir başka etken ise fiyat düzenlemeleri ve tüketicilerin daha yüksek paketlere geçirilmesine yönelik atılan adımlar oldu. Bireysel segment gelirleri %90,2 artarken, kurumsal segment gelirleri %82,3 artış gösterdi. Ayrıca 2Ç23 dönemiyle birlikte 2023 yıl sonu hedefi olan 300 Bin yeni haneye ulaşma hedefinin de üzerine çıkıldı. Şirketin ayrıca 2,9 Milyon TL değerinde Backlog kontratları bulunmaktadır. Grup gelirlerinin %79’unu oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri yıllık bazda %82,3 artışla 17.091 milyon TL’ye yükseldi. Grup gelirlerinin %10’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, kur hareketlerinin olumlu etkisiyle yıllık bazda %47,8 büyüyerek 2.187 milyon TL’ye yükseldi.

Güçlü FAVÖK Artışı… Şirketin elde ettiği FAVÖK 2Ç23 döneminde yıllık bazda %97 artarken, çeyreklik bazda %39 artış gösterdi. Turkcell 2Ç23 döneminde 9.732 Milyon TL FAVÖK elde etti. Satış büyümesinden fazla büyüyen FAVÖK için maliyetlerdeki oransal azalmanın ve etkin operasyonel yönetimin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Turkcell Türkiye FAVÖK’ü yıllık bazda %98,2 artışla 7.816 milyon TL olurken, FAVÖK marjı %45,7 olarak gerçekleşti. Turkcell Uluslararası FAVÖK’ü yıllık bazda %57,7 artışla 1.183 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı %54,1 oldu.

6 Aylık Sonuçlar… 2023 yılının ilk 6 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %67,6 artışla 37,6 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı 7,8 puan artışla %37,5 seviyesinde, FAVÖK marjı 2,9 puan artışla %44,4 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %79,3 artış gösterdi ve 16,7 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 6 aylık net dönem kari %124,6 artışla 6,0 milyar TL’ye yükseldi.

Net borç pozisyonu artıyor… Şirketin net borç pozisyonu 2022 yılının aynı dönemine göre %33,5 artarken, bir önceki çeyreğe göre %21,7 artarak bu dönemde 31,7 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,1 seviyesinde gerçekleşti. 30 Haziran 2023 itibariyle şirketin 505,6 milyon TL döviz açığı bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 9,0 milyar TL artarak 35,0 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 17,3 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 15,2 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 4,2 milyar TL nakit girişi oldu.

2023 Yılsonu Beklentileri… Şirket 2023 yılsonu beklentilerinde yukarı yönlü revizeye gitti. Yeni projeksiyonda Turkcell grup gelirleri büyümesinin yıllık bazda %71 olmasını bekliyor. Buna karşın şirketin FAVÖK hedefi yaklaşık 37 Milyar TL seviyesinde. Operasyonel yatırım harcamaları / Gelir oranının ise %22 olması bekleniyor.

Değerlendirme ve Hedef Fiyat… Şirketin beklenti üzeri gelen net karını olumlu karşılamakla beraber enflasyonist ortamın beraberinde gelen fiyat artışlarına ek olarak müşteri sayısındaki artışı da pozitif buluyoruz. Olumlu finansal sonuçlara ek olarak şirketin 2023 yılsonu beklentilerini yükseltmesinin ise hisse fiyatı üzerinde yukarı yönlü etki yaratabilir. Turkcell için 12 Aylık Hedef fiyatımızı 88 TL olarak belirliyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım