Turkcell 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (21.02.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçları

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 14,59
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 18,90
Potansiyel Getiri %30

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2019/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %20,0 artışla 6.4 milyar TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre %19,0 artışla 24 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,1 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %24,5 artışla 2.9 milyar TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre %18,1 artışla 10.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 211 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 163 baz puan artışla %44,8 olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre 32 baz puan düşüşle %44,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 12,5 düşüşle 755.6 milyon TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre net karı %60,6 artışla 3.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,3 artışla 9.7 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç19’da 6.680 mn TL konsolide satış geliri (kons: 6.600 mn TL – Gedik: 6.652 mn TL) 2,750 mn TL düzeltilmiş FAVÖK (kons: 2.753 mn TL – Gedik: 2.738 mn TL) ve 756 mn TL net kar (kons: 739 mn TL – Gedik: 736 mn TL) açıklamıştır. Dördüncü çeyrekte şirketin operasyonel performansı piyasa beklentilerine paralel gelirken, net karı piyasa beklentilerinin hafif üzerinde açıklanmıştır. Yaklaşık 1 milyonluk abone artışı ve yüksek ARPU (abone başına gelir) karlılığın artışına destek olmuştur. Data kullanımındaki artış, artan abone sayısı ve enflasyon fiyatlaması ile ARPU yıllık bazda % 22,3 yükseliş kaydederek 42,8 milyon TL olmuştur. Güçlü konsolide satış gelirleri artışı ve etkin maliyet yönetimi düzeltilmiş FAVÖK’teki artışın ana nedenidir. Düzeltilmiş FAVÖK marjı yıllık 1,4 puan gelişim kaydederek %41,2 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin brüt kar marjı %31 ile yıllık bazda yatay kalırken, faaliyet giderleri/satışlar oranının %12,4’den %9’a gerilemesi operasyonel performansı desteklemiştir. 4Ç18’de 18 milyon TL olan net finansal giderler, bu çeyrekte 214 milyon TL olmuştur.

İlaveten 4Ç19 net karı, vergi otoritesi ile yapılan 199 milyon TL’lik vergi uzlaşmasından negatif etkilenmiştir. Şirket Kasım 2019’da açıkladığı 2020-2022 beklentileri ile paralel 2020 beklentileri açıklamıştır. Buna göre şirket beklentileri; %13-%16 gelir büyümesi (Gedik beklenen: %15) %39-%42 aralığında FAVÖK marjı (Gedik beklenen: %41), %18-%21 aralığında FVÖK marjı ve %16-%18 operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı şeklindedir. Şirketin 2020 yılı beklentileri bizim beklentilerimize paraleldir. Hisse son 12 ayda %9 nominal getiri sağlarken, endeksin %4 altında performans sergilemiştir. Hisse 2020 beklentilerine göre 3,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Hisse ile ilgili “Al” önerimizi ve %29,5 potansiyel getiri ile 18,90 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Beklentilere paralel gelen finansal sonuçların hisse fiyatları üzerinde önemli bir etki bırakmasını beklemiyoruz.