Turkcell 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (25.04.2018)

Turkcell 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

TURKCELL – TCELL BİLANÇO DEĞERLENDİRMESİ – Nötr

Turkcell (TCELL) 1Ç18 döneminde piyasa beklentisinin altında 500.7 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentileri 609 milyon TL seviyesindeydi. Şirket net karını ilgili dönemde %9 arttırdı.

Buna karşın satış gelirleri %15.6 artışla 4.549 milyon TL seviyesine ulaşırken, FAVÖK rakamı ise 2.012 milyon TL ile %44 artış gösterdi. Aslında faaliyet karındaki artışın net karı desteklediği görülüyor.

Esas faaliyet karındaki artış %11 iken, FAVÖK artışının %44 olmasında amortisman giderlerinin yüksek olmasının etkisi bulunuyor. TCELL bu bilançoyu yeni UFREs standartlarına göre hazırladı ve bu şirket lehine sonuçlar doğurdu.

Karlılığa bakıldığında FAVÖK marjında %35’den %44’e artış olurken, Brüt kar marjı, Esas Faaliyet kar marjı ve net kar marjında geçen yıla göre önemli değişiklikler mevcut değil.

Sonuçlar 2018 yılı şirket hedeflerine paralel denilebilir. Turkcell bu yılın başında 2018 yılında ciro’da %14-16 artış ve FAVÖK’te %37-40 artış beklediğini bildirmişti. Bu hedeflere göre sürpriz yok.

Fd/favök çarpanına göre bakıldığında TCELL için 17.20TL gibi bir hedef değer belirlenebilir. Bu hedef piyasa genel beklentilerine paralel.